Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

certifikát ISO 9001:2009

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Programy preventivní a nadstandardní zdravotní péče
Programy preventivní a nadstandardní zdravotní péče


Litomyšlská nemocnice, a.s. - zdravotní péče pro Vaši rodinu

Vize

"Naším cílem je vybudovat stabilní nemocnici, poskytující kvalitní zdravotnickou péči v příjemném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka."

Rok 1956.
Rok 1956.

Rok 2007.
Rok 2007.

Novinky

Akreditační šetření v Litomyšlské nemocnici, a.s.

Ve dnech 14. a 15. dubna proběhlo v Litomyšlské nemocnici, a.s. akreditační šetření. Audit byl proveden metodou „stopař“. Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Auditoři Spojené akreditační komise, o.p.s. provedli audit dle akreditačních standardů pro nemocnice se závěrem doporučit nemocnici udělit akreditaci. Litomyšlská nemocnice se tak připojí k dalším dvěma nemocnicím v Pardubickém kraji, které již akreditačním šetřením úspěšně prošly.
přidáno | 15.4.2014

Projekt modernizace iktové jednotky se chýlí ke konci

Projekt modernizace iktové jednotky
Jsou tomu již tři roky, co se Litomyšlská nemocnice rozhodla k podání žádosti o dotaci na modernizaci iktové jednotky, tedy neurologické jednotky intenzivní péče. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje podala nemocnice v březnu 2011 žádost na Ministerstvu zdravotnictví a následovalo více než půlroční čekání na rozhodnutí ministerstva. V prosinci 2011 vyhodnotilo MZČR projekt Litomyšlské nemocnice jako jeden z nejlépe připravených (v bodovém hodnocení se umístila na 4. místě mezi 31 projekty modernizací iktových a velký cerebrovaskulárních center z celé republiky) a to i přesto, že s tímto typem projektu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) neměli pracovníci nemocnice do té doby žádné zkušenosti. [podrobnosti]
přidáno | 14.4.2014

Výběrové řízení na pozici hlavní sestry

Litomyšlská nemocnice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní sestry nemocnice. Přihlášky do výběrového řízení přijímáme do 12.4.2014, předpokládaný termín nástupu 1.7.2014. Bližší informace naleznete v sekci "Volná pracovní místa." [podrobnosti]
přidáno | 21.3.2014

Zima patří norovirům

Střevní virózy jsou stejně nebezpečné jako virózy dýchacích cest. Jestliže Vás trápí průjem, nevolnost nebo zvracení v zimním období, potom nejčastější příčinou je norovirus. Zatímco salmonelózy a kampylobakteriózy převládají v letním období, v zimě a mrazech se daří norovirům. [podrobnosti]
přidáno | 4.2.2014

Diagnostika a antibiotická terapie infekčních onemocnění

Spolek lékařů ČLS J.E.Purkyně pořádal ve středu 15.1 již 361. přednáškový večer, jehož tématem byla "Diagnostika a antibiotická terapie infekčních onemocnění". Přednášející byla primářka Oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice, a.s. MUDr. Jana Janečková. Akce se zúčastnil rekordní počet lékařů. Zájem byl především o pokrokové moderní metody diagnostiky a léčby infekčních onemocnění. Prezentace ukázala, proč je důležité hledat příčinu infekčního onemocnění pomocí testů kultivační bakteriologie s následnou identifikací pomocí hmotnostní spektrometrie s přístrojem MALDI TOF, dále vyšetření citlivosti k antibiotikům na analyzátoru BACMED 6i. Průkaz virů u virových onemocnění dýchacích cest na přístrojích moderní RT PCR GenExpert a IDAHO. Pomocí precizní diagnostiky a průkazu bakterií nebo virů je následná léčba antibiotiky cílená a v případě virů se nepodávají antibiotika vůbec. Diagnostika infekčních onemocnění je levnější než špatná léčba. Používat laboratoř infekční diagnostiky se vyplatí. Racionální postupy v diagnostice infekčních onemocnění jsou nejlepší službou pro obyvatele města Litomyšl a okolí.
přidáno | 16.1.2014

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče

Litomyšlská nemocnice na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 přestává od 1. ledna 2014 vybírat regulační poplatek za poskytování lůžkové péče ve výši 100 Kč. Povinnost jej hradit byla příslušným zákonem zrušena posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek od pojištěnce je 31. prosinec 2013. Od 1. ledna 2014 tedy nebudeme ani my na našich lůžkových odděleních stokorunový poplatek vybírat. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává v platnosti i po 31. prosinci 2013, budeme je tedy i u nás od pojištěnců nadále vybírat.
přidáno | 27.12.2013

Rada Pardubického kraje schválila záměr fúze nemocnic

Rada Pardubického kraje dnes schválila záměr fúze nemocnic akutní péče Pardubického kraje do jednoho celku k 1. červenci 2014. Reagovala tak na doporučení představenstev nemocnic a  analýzy nezávislých odborníků. Do 6. února připraví kraj spolu s představenstvy varianty navýšení základního kapitálu nemocnic, které předloží jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 27. února. [podrobnosti]
přidáno | 9.12.2013

Představenstvo nemocnic doporučuje fúzi

Představenstvo nemocnic Pardubického kraje předložilo 5. prosince Radě kraje zprávu, ve které doporučuje provést fúzi a restrukturalizaci nemocnic akutní péče. „Toto řešení doporučujeme s ohledem na vážnost negativní ekonomické situace ve zdravotnictví a s důrazem na optimální řešení ve prospěch obyvatel kraje,“ říká předseda představenstva nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř. „Důležité na této změně je centrální řízení všech pěti nemocnic jako jednoho silného celku. Jen tak bude možné lépe čelit vnějším nepříznivým vlivům, udržet síť kvalifikovaných zdravotnických odborníků v krajských nemocnicích a zajistit dostupnou zdravotní péči“ zdůraznil. [podrobnosti]
přidáno | 9.12.2013

18. listopadu 2013 EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN v Litomyšlské nemocnici, a.s.

Litomyšlská nemocnice a.s., oddělení infekční diagnostiky a ATB středisko spolupracuje s EU na zachování účinností antibiotik. Moderní pracoviště pro diagnostiku infekčních onemocnění umožňuje lékařům svitavského okresu i širokého okolí používat pro své pacienty testy pro rozlišení virové a bakteriální infekce a tím umožňuje současně u bakteriálních onemocnění testovat citlivost na antibiotika. Pouze cílená a laboratorně testovaná antibiotická léčba je pro pacienty úspěšná. [podrobnosti]
přidáno | 21.11.2013

Rehabilitační lůžkové oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. - 2 roky chodu oddělení co vše se podařilo

Rehabilitační oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. bylo zřízeno jako součást přípravy nemocnice k získání statutu iktového centra od 1.1.2012 v prostorách interního pavilonu (1.patro – pod interním oddělením). Oddělení v současné době disponuje 20 lůžky. Dle smluv se zdravotními pojišťovnami je možno poskytovat zdravotní péči výhradně pro pacienty iktového centra překladem pacientů z neurologického oddělení a JIP Litomyšlské nemocnice a.s. a dále pacienty po totálních endoprotézách. O možnosti přijímání pacientů s jinými diagnózami je stále intenzivně jednáno se zdravotními pojišťovnami. Rehabilitační lůžkové oddělení v Litomyšlské nemocnici a.s. funguje vedle rehabilitačního lůžkového oddělení v Pardubické krajské nemocnici jako jediné v celém Pardubickém kraji. [podrobnosti]
přidáno | 18.11.2013

Opravdu nad nemocnicí zataženo?

Vážená redakce, Vážení čtenáři, Vážení spoluobčané,
po důkladném zvažování, zda reagovat či nereagovat na několik negativisticky laděných článků v Liliích na téma situace v Litomyšlské nemocnici, a.s. (LN a.s.), jsme došli k závěru, že musíme věci uvést na pravou míru a objektivně informovat o stavu věci. K této reakci nás vyprovokoval článek v Lilii č.11/2013 „Nad nemocnicí zataženo“, kde se objevilo spousta polopravd a nepravd, ať už z neznalosti věci či s úmyslem poškodit nemocnici. [podrobnosti]
přidáno | 18.11.2013

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Dne 21.10.2013 jsme uspořádali jednodenní stáž pro projekt „Chodím do práce v Pardubickém kraji“. Jedná se o projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce vzdělávacích institucí s aktéry na trhu práce. Projekt je realizován Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje za účele motivovat žáky při volbě povolání setrvat na území Pardubického kraje. [podrobnosti]
přidáno | 12.11.2013

Iktovému centru Litomyšlské nemocnice zrušení nehrozí

Dovolte mi, abych zareagoval na některé články z posledních čísel Lilie (Dotaz na budoucnost Iktového centra Litomyšlské nemocnice - 10/13 a Nad nemocnicí zataženo - 11/2013). Pokud by jejich autoři navštívili Iktové centrum nemocnice a hovořili by s jeho pracovníky o jednotlivých faktech, nemuseli by vzniknout tyto články hraničící se "šířením paniky". [podrobnosti]
přidáno | 11.11.2013

Internet zdarma

Od pátku 8. listopadu můžou pacienti a návštěvy naší nemocnice využít přes wifi zdarma připojení k internetu. Jsme první nemocnicí v kraji, která umožňuje připojení v celém areálu.
přidáno | 8.11.2013

Volby do dozorčí rady

Ve středu 23.10.2013 proběhly v Litomyšlské nemocnici volby do dozorčí rady. 284 hlasujících zaměstnanců zvolilo ze třech kandidátů do DR primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Juraje Bónu a staniční sestru neurologie Alenu Brandýskou. Noví členové rady byli zvoleni na pětileté období a nahrazují členy, jimž v uplynulých dnech vypršel mandát.
přidáno | 25.10.2013

IX. Mezioborová konference

Litomyšlská nemocnice, a.s. pořádala v sobotu 12. října v prostorách Seminárního sálu zámeckého pivovaru již IX. Mezioborovou konferenci na téma "Právo a etika v léčebně-ošetřovatelské péči. Chirurgie a ortopedie." Konference se konala pod záštitou Města Litomyšl a KÚ Pardubice. Akce se zúčastnilo více než 100 účastníků a zaznělo na ní 12 přednášek. Dopolední program byl zaměřen na legislativní změny, které sebou přinese nový Občanský zákoník. V následujícím bloku byl představen systém identifikace a sledování nozokomiálních nákaz a s tím spojené možnosti využití softwarových nástrojů. Dopolední blok uzavřely přednášky chirurgického oddělení. Odpolední program patřil ortopedickému oddělení, kdy přišlo i k milému překvapení. V průběhu přednášek bylo vrchní sestře ortopedie pogratulováno k významnému jubileu. Účastníci konference v průběhu celého dne živě diskutovali nad možnostmi dalšího rozvoje Litomyšlské nemocnice. Občerstvení pro přítomné připravili zaměstnanci stravovacího úseku nemocnice. Akce byla všemi hodnocena jako zdařilá a neformální.
Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
přidáno | 24.10.2013

IX. Mezioborová konference - naplnění kapacity

Z důvodu naplnění kapacity přednáškového sálu již není možné se přihlásit na IX. Mezioborovou konferenci, kterou pořádá LN v sobotu 12. 10. 2013. Děkujeme za pochopení.
přidáno | 30.8.2013

IX. Mezioborová konference

Litomyšlská nemocnice, a.s. pořádá v sobotu 12. října ve Výstavním sále zámeckého pivovaru v Litomyšli již IX. Mezioborovou konferenci na téma "Právo a etika v léčebně-ošetřovatelské péči. Chirurgie a ortopedie." Konference se koná pod záštitou města Litomyšl a krajského úřadu. Program a přihlášku naleznete na této adrese http://www.litnem.cz/vzdelavani/. [podrobnosti]
přidáno | 1.8.2013

Nebudeme řezat, jsme ohleduplní, tvrdí manažer o transformaci nemocnic

Místopředseda pěti představenstev nemocnic Pardubického kraje Jiří Benedikt představí ve středu krajskému zastupitelstvu návrh na centralizaci nemocnic. Plán považuje za ohleduplný, i když kritici to vidí jinak. [podrobnosti]
přidáno | 26.6.2013

Dostupnost akutní péče i její kvalitu zachováme. Představenstvo nemocnic projednalo změny s radními měst

/Litomyšl, Svitavy, 21. 5. 2013/ O podobě navrženého Scénáře budoucí akutní lůžkové péče v krajských nemocnicích, se kterým se 16. 5. ztotožnila Rada Pardubického kraje, jednali v pondělí 20. května se starosty a radními v Litomyšli a následně ve Svitavách předseda a místopředseda Představenstva nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř a Jiří Benedikt a 1. náměstek hejtmana Roman Línek: „Je nezbytně nutné osobně vysvětlovat voleným zástupcům měst všechny změny a také důvody, které nás ke změnám vedou,“ uvedl Línek. Schůzky se účastnili také ředitelé nemocnic. [podrobnosti]
přidáno | 21.5.2013

Ambicí scénáře je zjednodušit řízení všech pěti nemocnic a významně uspořit. Dostupnost péče i její kvalita bude zachována

/Pardubice, 16. 5. 2013/ Představenstvo nemocnic Pardubického kraje dnes seznámilo Radu kraje se Scénářem budoucí akutní lůžkové péče. „Naším cílem bylo připravit kvalitní, dostupné a personálně i ekonomicky udržitelné poskytování akutní zdravotní péče pro pacienty,“ uvedl předseda představenstva Pavel Havíř a zdůraznil: „Bez uskutečnění navržených změn by se akutní krajské zdravotnictví zřítilo do finanční i odborné propasti.“ [podrobnosti]
přidáno | 16.5.2013

Představenstvo nemocnic představí krajskou strategii zdravotnictví

Pardubice (15. 4. 2013) – Ve čtvrtek 16. května 2013 představí představenstvo krajských nemocnic návrh Scénáře transformace zdravotnictví radním Pardubického kraje a v příštím týdnu v rámci odborného semináře i všem zastupitelům. Vedení nemocnic musí reagovat na situaci, kdy ve zdravotnictví v kraji chybí pro tento rok na provozních nákladech až 180 milionů korun. [podrobnosti]
přidáno | 15.5.2013

Evropský melanomový den v Litomyšlské nemocnici

13. května proběhne již 13. ročník Evropského dne melanomu. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí, nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10–29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. V ČR na maligní melanom ročně zemře kolem 300 osob.Evropského dne melanomu se pravidelně účastní i Litomyšlská nemocnice a v rámci této akce nabízí v kožní ambulanci v době od 8,00 do 11.30 hod. všem zájemcům bezplatné vyšetření pigmentových névů.
přidáno | 9.5.2013

Světový den hygieny rukou v Litomyšlské nemocnici

Světový den hygieny rukou vyhlašuje 5. května Světová zdravotnická organizace (WHO). Světový den hygieny rukou je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace SAVE LIVES: Clean Your Hands – „Chraňme životy čistými rukama“. Její součástí je kampaň nazvaná „Čistá péče je bezpečnější péče“. Snaží se podporovat zdravotníky v praktikování dostatečné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních a tím i snížení rizika přenosu infekce. A to jak mezi zdravotníky, tak pacienty. Ruce a jejich čistota hrají důležitou roli při přenosu některých infekčních onemocnění. Mytí rukou je jeden z nejlehčích způsobů jak se vyhnout onemocnění a zabraňuje vzniku velké řady nemocí. Stejně jako v předchozích letech se k této akci přidává i Litomyšlská nemocnice, a.s. Každému zájemci nabídne instruktáž k hygieně rukou a ten si následně bude mít možnost vyzkoušet správný způsob dezinfekce rukou a následně si ověřit výsledek. Tato informační a osvětová akce se bude konat v pátek 3.5. od 9.00 do 12.00 hodin ve vestibulu monobloku.
přidáno | 2.5.2013