Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Litomyšlská nemocnice, a.s. - zdravotní péče pro Vaši rodinu

Vize

"Naším cílem je vybudovat stabilní nemocnici, poskytující kvalitní zdravotnickou péči v příjemném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka."

Rok 1956.
Rok 1956.

Rok 2007.
Rok 2007.

Novinky

Postup při ukončení těhotenství medikamentózní cestou

Postup při ukončení těhotenství medikamentózní cestou (tak zvaná potratová pilulka) na Gynekologickém oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. [podrobnosti]
přidáno | 29.7.2014

Gynekologické oddělení pokračuje

Na základě množících se dezinformací o činnosti gynekologického oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. si Vás dovolujeme informovat, že oddělení pracuje v prostorách oddělení bývalého šestinedělí a porodních sálů. Provádíme jednodenní zákroky celého gynekologického spektra, tak zvanou velkou gynekologickou operativu jak laparoskopickou, tak i břišní či vaginální cestou a též konzervativně léčíme v příjemném prostředí gynekologické pacientky i těhotné ženy. Gravidní ženy můžeme hospitalizovat pouze do 23. týdne těhotenství.
přidáno | 28.7.2014

Litomyšlská nemocnice nacvičovala evakuaci

Těsně před devátou hodinou propukl na rehabilitačním lůžkovém oddělení cvičný požár. Pracovníci oddělení oznámili tuto skutečnost vrátnici a začali neprodleně před pavilon evakuovat chodící pacienty, kterých v té chvíli bylo na oddělení šest. Hasiči od přijetí výzvy byly u požáru do pěti minut, okamžitě ho lokalizovali a uhasili. Následně evakuovali i tři nechodící pacienty na lehátku, v posteli a v sedačce. Nácviku, který trval zhruba čtyřicet minut, se taktéž zúčastnily dvě jednotky dobrovolných hasičů z Litomyšle a jedna jednotka z Dolního Újezdu. Smyslem cvičení bylo ověření si postupů a vzájemné součinnosti při případné nutnosti ostrého zákroku. [podrobnosti]
přidáno | 14.7.2014

Potratová pilulka

Od 28.7. gynekologické oddělení začíná provádět umělé ukončení těhotenství pomocí potratové pilulky. Jedná se o šetrnější způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. Postup, podmínky a cena výkonu je zveřejněna na naších webových stránkách v sekci gynekologické oddělení.
přidáno | 10.7.2014

Rekonstrukce interního pavilonu

V červenci začnou v Litomyšlské nemocnici, a.s. stavební úpravy interního pavilonu. S tím souvisí i změna organizace poskytované péče. Rehabilitační lůžkové oddělení bude od 16. července po dobu úprav přestěhováno na gynekologické oddělení. Gynekologické oddělení dočasně využije prostor porodního oddělení a porodního sálu. Interní lůžkové oddělení bude přesunuto do bývalého kožního pavilonu do prostor ošetřovatelských lůžek a bude využívat vchod od kruhového objezdu. Ambulantní trakt interního oddělení a interní jednotka intenzivní péče zůstane po dobu stavebních prací ve stávajících prostorách, avšak bude zřízen provizorní bezbariérový vchod ze strany budovy od hlavní silnice v areálu nemocnice. Zateplení venkovního pláště pavilonu a výměna oken je financováno z operačního programu životního prostředí EU se spoluúčastí Pardubického kraje. Rekonstrukce výtahu je realizována z úspor projektu iktového centra. Dále budou provedeny vnitřní úpravy pro zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 25 mil. Kč. Jedná se o druhou největší stavební akci po modernizaci monobloku. Věříme, že částečný diskomfort, který sebou přinesou stavební úpravy, vynahradí modernizace pavilonu. O postupu prací budeme veřejnost průběžně informovat.
přidáno | 10.7.2014

Informace gynekologie

V období od 14.7. do 28.7. 7 bude uzavřeno lůžkové gynekologické oddělení. Konziliární služba pro ostatní lůžková oddělení nemocnice bude zachována. Plnohodnotná činnost lůžkového oddělení bude obnovena od pondělí 28.7. Za případné komplikace se omlouváme.
přidáno | 10.7.2014

Den otevřených dveří

V rámci projektu "Modernizace iktového centra" proběhl ve středu 25. června den otevřených dveří na neurologickém oddělení Litomyšlské nemocnice. Návštěvníci si mohli reálně a na videosmyčce prohlédnout přístrojovou techniku, na jejímž nákupu se podílel částkou 1 mil. korun zřizovatel nemocnice Pardubický kraj a téměř 20 mil. Kč Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celý projekt byl po třech letech úspěšně završen v pondělí 30. června.
Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii. [podrobnosti]
přidáno | 3.7.2014

Projekt modernizace iktového centra splnil svůj účel

Projekt modernizace iktové jednotky
Poslední červnový den se uzavře tříleté období realizace projektu modernizaci iktové jednotky. Veškerá přístrojová technika byla dodána a uvedena do provozu, personál zaškolen, ostatní aktivity projektu, mezi které patřily právní služby, administrace projektu a povinná publicita projektu, operačního projektu a Evropské unie byly převážně naplněny a proplaceny. [podrobnosti]
přidáno | 26.6.2014

Závěr projektu modernizace iktového centra, den otevřených dveří neurologie

Projekt modernizace iktové jednotky
Po třech letech realizace projektu - Litomyšlská nemocnice, a. s., "přístrojové vybavení iktového centra - iktové jednotky" se přiblížil konec této náročné investice do přístrojového vybavení neurologické jednotky intenzivní péče. [podrobnosti]
přidáno | 11.6.2014

Světový den hygieny rukou

V rámci Světového dne hygieny rukou připadajícího na 5. května (projekt WHO SAVE LIVES Clean Your Hands) pořádala Litomyšlská nemocnice, a.s. v úterý 6. 5. instruktáž správného postupu hygieny rukou pro veřejnost. Během dopoledne si mohli návštěvníci nemocnice vyzkoušet postup dezinfekce rukou a následně pod osvitovou UV lampou zjistit, jak byli při mytí úspěšní. Akce se zúčastnila i více než stovka dětí z II. mateřské školky, které zdravotníkům a návštěvníkům nemocnice zazpívaly a zarecitovaly.
Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
přidáno | 6.5.2014

Litomyšlská nemocnice získala certifikát kvality

V uplynulých dnech proběhlo v Litomyšlské nemocnici akreditační šetření. Litomyšlská nemocnice je první nemocnicí v Pardubickém kraji, která úspěšně absolvovala šetření dle novelizovaných standardů. Akreditační šetření je náročný proces, kterým nemocnice prokazuje splnění všech požadavků a standardů, které garantují kvalitu péče i bezpečí pacientů. Audit byl proveden metodou „stopař“. Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK) vydala Litomyšlské nemocnici, a.s. „Certifikát o udělení akreditace“. Nemocnice se tak zařadila mezi ta zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla externím akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise. Akreditace má platnost do dubna 2017. Všechna akreditovaná zařízení se řídí stejnými pravidly, mezi která patří zavedení standardizovaných procesů, dodržování národní legislativy a zvýšení přehlednosti procesu, který začíná od přijetí pacienta, operaci, až po ambulantní léčbu. Akreditace je osvědčením, že nemocnice má kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a zvládla zavedení efektivního systému trvalého zvyšování kvality.
přidáno | 23.4.2014

Akreditační šetření v Litomyšlské nemocnici, a.s.

Ve dnech 14. a 15. dubna proběhlo v Litomyšlské nemocnici, a.s. akreditační šetření. Audit byl proveden metodou „stopař“. Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Auditoři Spojené akreditační komise, o.p.s. provedli audit dle akreditačních standardů pro nemocnice se závěrem doporučit nemocnici udělit akreditaci. Litomyšlská nemocnice se tak připojí k dalším dvěma nemocnicím v Pardubickém kraji, které již akreditačním šetřením úspěšně prošly.
přidáno | 15.4.2014

Projekt modernizace iktové jednotky se chýlí ke konci

Projekt modernizace iktové jednotky
Jsou tomu již tři roky, co se Litomyšlská nemocnice rozhodla k podání žádosti o dotaci na modernizaci iktové jednotky, tedy neurologické jednotky intenzivní péče. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje podala nemocnice v březnu 2011 žádost na Ministerstvu zdravotnictví a následovalo více než půlroční čekání na rozhodnutí ministerstva. V prosinci 2011 vyhodnotilo MZČR projekt Litomyšlské nemocnice jako jeden z nejlépe připravených (v bodovém hodnocení se umístila na 4. místě mezi 31 projekty modernizací iktových a velký cerebrovaskulárních center z celé republiky) a to i přesto, že s tímto typem projektu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) neměli pracovníci nemocnice do té doby žádné zkušenosti. [podrobnosti]
přidáno | 14.4.2014

Výběrové řízení na pozici hlavní sestry

Litomyšlská nemocnice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní sestry nemocnice. Přihlášky do výběrového řízení přijímáme do 12.4.2014, předpokládaný termín nástupu 1.7.2014. Bližší informace naleznete v sekci "Volná pracovní místa." [podrobnosti]
přidáno | 21.3.2014

Zima patří norovirům

Střevní virózy jsou stejně nebezpečné jako virózy dýchacích cest. Jestliže Vás trápí průjem, nevolnost nebo zvracení v zimním období, potom nejčastější příčinou je norovirus. Zatímco salmonelózy a kampylobakteriózy převládají v letním období, v zimě a mrazech se daří norovirům. [podrobnosti]
přidáno | 4.2.2014

Diagnostika a antibiotická terapie infekčních onemocnění

Spolek lékařů ČLS J.E.Purkyně pořádal ve středu 15.1 již 361. přednáškový večer, jehož tématem byla "Diagnostika a antibiotická terapie infekčních onemocnění". Přednášející byla primářka Oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice, a.s. MUDr. Jana Janečková. Akce se zúčastnil rekordní počet lékařů. Zájem byl především o pokrokové moderní metody diagnostiky a léčby infekčních onemocnění. Prezentace ukázala, proč je důležité hledat příčinu infekčního onemocnění pomocí testů kultivační bakteriologie s následnou identifikací pomocí hmotnostní spektrometrie s přístrojem MALDI TOF, dále vyšetření citlivosti k antibiotikům na analyzátoru BACMED 6i. Průkaz virů u virových onemocnění dýchacích cest na přístrojích moderní RT PCR GenExpert a IDAHO. Pomocí precizní diagnostiky a průkazu bakterií nebo virů je následná léčba antibiotiky cílená a v případě virů se nepodávají antibiotika vůbec. Diagnostika infekčních onemocnění je levnější než špatná léčba. Používat laboratoř infekční diagnostiky se vyplatí. Racionální postupy v diagnostice infekčních onemocnění jsou nejlepší službou pro obyvatele města Litomyšl a okolí.
přidáno | 16.1.2014

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče

Litomyšlská nemocnice na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 přestává od 1. ledna 2014 vybírat regulační poplatek za poskytování lůžkové péče ve výši 100 Kč. Povinnost jej hradit byla příslušným zákonem zrušena posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek od pojištěnce je 31. prosinec 2013. Od 1. ledna 2014 tedy nebudeme ani my na našich lůžkových odděleních stokorunový poplatek vybírat. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává v platnosti i po 31. prosinci 2013, budeme je tedy i u nás od pojištěnců nadále vybírat.
přidáno | 27.12.2013

Rada Pardubického kraje schválila záměr fúze nemocnic

Rada Pardubického kraje dnes schválila záměr fúze nemocnic akutní péče Pardubického kraje do jednoho celku k 1. červenci 2014. Reagovala tak na doporučení představenstev nemocnic a  analýzy nezávislých odborníků. Do 6. února připraví kraj spolu s představenstvy varianty navýšení základního kapitálu nemocnic, které předloží jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 27. února. [podrobnosti]
přidáno | 9.12.2013

Představenstvo nemocnic doporučuje fúzi

Představenstvo nemocnic Pardubického kraje předložilo 5. prosince Radě kraje zprávu, ve které doporučuje provést fúzi a restrukturalizaci nemocnic akutní péče. „Toto řešení doporučujeme s ohledem na vážnost negativní ekonomické situace ve zdravotnictví a s důrazem na optimální řešení ve prospěch obyvatel kraje,“ říká předseda představenstva nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř. „Důležité na této změně je centrální řízení všech pěti nemocnic jako jednoho silného celku. Jen tak bude možné lépe čelit vnějším nepříznivým vlivům, udržet síť kvalifikovaných zdravotnických odborníků v krajských nemocnicích a zajistit dostupnou zdravotní péči“ zdůraznil. [podrobnosti]
přidáno | 9.12.2013

18. listopadu 2013 EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN v Litomyšlské nemocnici, a.s.

Litomyšlská nemocnice a.s., oddělení infekční diagnostiky a ATB středisko spolupracuje s EU na zachování účinností antibiotik. Moderní pracoviště pro diagnostiku infekčních onemocnění umožňuje lékařům svitavského okresu i širokého okolí používat pro své pacienty testy pro rozlišení virové a bakteriální infekce a tím umožňuje současně u bakteriálních onemocnění testovat citlivost na antibiotika. Pouze cílená a laboratorně testovaná antibiotická léčba je pro pacienty úspěšná. [podrobnosti]
přidáno | 21.11.2013

Rehabilitační lůžkové oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. - 2 roky chodu oddělení co vše se podařilo

Rehabilitační oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. bylo zřízeno jako součást přípravy nemocnice k získání statutu iktového centra od 1.1.2012 v prostorách interního pavilonu (1.patro – pod interním oddělením). Oddělení v současné době disponuje 20 lůžky. Dle smluv se zdravotními pojišťovnami je možno poskytovat zdravotní péči výhradně pro pacienty iktového centra překladem pacientů z neurologického oddělení a JIP Litomyšlské nemocnice a.s. a dále pacienty po totálních endoprotézách. O možnosti přijímání pacientů s jinými diagnózami je stále intenzivně jednáno se zdravotními pojišťovnami. Rehabilitační lůžkové oddělení v Litomyšlské nemocnici a.s. funguje vedle rehabilitačního lůžkového oddělení v Pardubické krajské nemocnici jako jediné v celém Pardubickém kraji. [podrobnosti]
přidáno | 18.11.2013

Opravdu nad nemocnicí zataženo?

Vážená redakce, Vážení čtenáři, Vážení spoluobčané,
po důkladném zvažování, zda reagovat či nereagovat na několik negativisticky laděných článků v Liliích na téma situace v Litomyšlské nemocnici, a.s. (LN a.s.), jsme došli k závěru, že musíme věci uvést na pravou míru a objektivně informovat o stavu věci. K této reakci nás vyprovokoval článek v Lilii č.11/2013 „Nad nemocnicí zataženo“, kde se objevilo spousta polopravd a nepravd, ať už z neznalosti věci či s úmyslem poškodit nemocnici. [podrobnosti]
přidáno | 18.11.2013

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Dne 21.10.2013 jsme uspořádali jednodenní stáž pro projekt „Chodím do práce v Pardubickém kraji“. Jedná se o projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce vzdělávacích institucí s aktéry na trhu práce. Projekt je realizován Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje za účele motivovat žáky při volbě povolání setrvat na území Pardubického kraje. [podrobnosti]
přidáno | 12.11.2013

Iktovému centru Litomyšlské nemocnice zrušení nehrozí

Dovolte mi, abych zareagoval na některé články z posledních čísel Lilie (Dotaz na budoucnost Iktového centra Litomyšlské nemocnice - 10/13 a Nad nemocnicí zataženo - 11/2013). Pokud by jejich autoři navštívili Iktové centrum nemocnice a hovořili by s jeho pracovníky o jednotlivých faktech, nemuseli by vzniknout tyto články hraničící se "šířením paniky". [podrobnosti]
přidáno | 11.11.2013

Internet zdarma

Od pátku 8. listopadu můžou pacienti a návštěvy naší nemocnice využít přes wifi zdarma připojení k internetu. Jsme první nemocnicí v kraji, která umožňuje připojení v celém areálu.
přidáno | 8.11.2013

Volby do dozorčí rady

Ve středu 23.10.2013 proběhly v Litomyšlské nemocnici volby do dozorčí rady. 284 hlasujících zaměstnanců zvolilo ze třech kandidátů do DR primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Juraje Bónu a staniční sestru neurologie Alenu Brandýskou. Noví členové rady byli zvoleni na pětileté období a nahrazují členy, jimž v uplynulých dnech vypršel mandát.
přidáno | 25.10.2013

IX. Mezioborová konference

Litomyšlská nemocnice, a.s. pořádala v sobotu 12. října v prostorách Seminárního sálu zámeckého pivovaru již IX. Mezioborovou konferenci na téma "Právo a etika v léčebně-ošetřovatelské péči. Chirurgie a ortopedie." Konference se konala pod záštitou Města Litomyšl a KÚ Pardubice. Akce se zúčastnilo více než 100 účastníků a zaznělo na ní 12 přednášek. Dopolední program byl zaměřen na legislativní změny, které sebou přinese nový Občanský zákoník. V následujícím bloku byl představen systém identifikace a sledování nozokomiálních nákaz a s tím spojené možnosti využití softwarových nástrojů. Dopolední blok uzavřely přednášky chirurgického oddělení. Odpolední program patřil ortopedickému oddělení, kdy přišlo i k milému překvapení. V průběhu přednášek bylo vrchní sestře ortopedie pogratulováno k významnému jubileu. Účastníci konference v průběhu celého dne živě diskutovali nad možnostmi dalšího rozvoje Litomyšlské nemocnice. Občerstvení pro přítomné připravili zaměstnanci stravovacího úseku nemocnice. Akce byla všemi hodnocena jako zdařilá a neformální.
Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
přidáno | 24.10.2013

IX. Mezioborová konference - naplnění kapacity

Z důvodu naplnění kapacity přednáškového sálu již není možné se přihlásit na IX. Mezioborovou konferenci, kterou pořádá LN v sobotu 12. 10. 2013. Děkujeme za pochopení.
přidáno | 30.8.2013

IX. Mezioborová konference

Litomyšlská nemocnice, a.s. pořádá v sobotu 12. října ve Výstavním sále zámeckého pivovaru v Litomyšli již IX. Mezioborovou konferenci na téma "Právo a etika v léčebně-ošetřovatelské péči. Chirurgie a ortopedie." Konference se koná pod záštitou města Litomyšl a krajského úřadu. Program a přihlášku naleznete na této adrese http://www.litnem.cz/vzdelavani/. [podrobnosti]
přidáno | 1.8.2013