Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Pro veřejnost Aktuality

Aktuality

Evropský den melanomu

Datum publikování: 7.5.2015
V rámci Evropského dne melanomu nabízí v pondělí v době od 8,00 do 11,00 kožní ambulance Litomyšlské nemocnice bezplatné vyšetření mateřských znamének a pih. Smyslem Evropského dne melanomu je upozornit veřejnost na rizika rakoviny kůže i na způsoby, jak těmto rizikům předcházet.

Seminář: Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy

Datum publikování: 30.4.2015
Ve čtvrtek 30.4.2015 pořádala Litomyšlská nemocnice ve spolupráci s Aesculap Akademií (AAK) celodenní seminář s názvem Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy, kterého se zúčastnilo celkem 40 zdravotnických pracovníků.

Litomyšl ve vesmíru, vesmír v Litomyšli

Datum publikování: 17.4.2015
Ve velikonočním týdnu zahájili studenti Gymnázia A. Jiráska Litomyšl realizaci zkrášlení nevzhledné betonové opěrky před budovou monobloku v Litomyšlské nemocnici.

Ředitelkou ošetřovatelské péče se stala Lucie Mlatečková

Datum publikování: 2.4.2015
Nemocnice Pardubického kraje má ředitelku ošetřovatelské péče. Představenstvo společnosti na základě výsledků výběrového řízení na tuto zatím neobsazenou pozici jmenovalo Lucii Mlatečkovou, která dosud pracovala jako náměstkyně ošetřovatelské péče v Pardubické nemocnici. Funkce se ujala 1. dubna 2015.

Zaměstnanci nemocnic si zvolili své zástupce v dozorčí radě

Datum publikování: 1.4.2015
Dozorčí rada akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje již má kompletní složení. Na základě výsledků voleb v jednotlivých nemocnicích schválila Rada Pardubického kraje zbylé dva z šesti členů, kteří byli zvoleni z řad zaměstnanců. Dozorčí radu doplnili Marek Šisler a Jana Svojanovská.

Oční oddělení Litomyšlské nemocnice

Datum publikování: 17.3.2015
Oční oddělení v Litomyšli vniklo 1.11.1956, po otevření nového chirurgického pavilonu, pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kavky. Od 1.1.2015 patří do skupiny Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Poskytuje oftalmologickou a konziliární péči pro pacienty východní části Pardubického kraje, bývalé okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a část okresu Chrudim.

Do Litomyšlské nemocnice zamíří mnohamilionové investice

Datum publikování: 6.2.2015
Litomyšlská nemocnice zůstává jedním ze základních kamenů akutní lůžkové péče v kraji. V krátké době bude zmodernizována díky mnoha investicím v řádu několika desítek milionů korun. Takové zprávy si vedení města a zástupci mikroregionu Litomyšlsko vyslechli při setkání s prvním náměstkem hejtmana se zodpovědností za zdravotnictví Romanem Línkem a představenstvem nově vzniklé společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

Zákaz návštěv na všech odděleních Nemocnice Pardubického kraje

Datum publikování: 2.2.2015
Na základě rozhodnutí generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Tomáše Gottvalda byl vyhlášen zákaz návštěv. Toto opatření platí od pondělí 2. února 2015 až do odvolání pro všechna oddělení všech pěti pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Tablety od společnosti Tichý svět pomáhají v komunikaci s neslyšícími pacienty

Datum publikování: 27.1.2015
Litomyšlská nemocnice se zapojila do projektu „Bezbariérové nemocnice PRO NESLYŠÍCÍ“ a díky tomu jsme připraveni nepřetržitě a hlavně bezplatně, 24 hodin na komunikaci s neslyšícími. Vhledem k on-line tlumočnické službě na dálku, kterou můžeme přirovnat ke komunikaci přes ,,Skype“ a vybavení nemocnice tabletem, na kterém probíhá tlumočení do znakového jazyka na živo, boří nemocnice komunikační bariéru mezi neslyšícími pacienty a zdravotníky.

Vedení Nemocnice Pardubického kraje se dohodlo s odbory na navýšení mezd

Datum publikování: 27.1.2015
Vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a vyjednávací tým odborových organizací dospěly ke shodě v úpravách mezd při jednání o nové kolektivní smlouvě pro rok 2015. Dohodly se na konkrétním navýšení základních tarifních mezd pro zaměstnance. Základní mzdy stoupnou o tři procenta pro lékaře a o pět procent pro nelékařské zdravotnické pracovníky a ostatní skupiny.
„Nalezení shody v této oblasti vnímáme jako jedno z nejklíčovějších míst v rámci jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy. Nyní už zbývá dokončit jen některé poslední záležitosti. Na všem podstatném jsme se však již dohodli,“ prohlásil předseda představenstva a generální ředitel Tomáš Gottvald.

Přesun Interního oddělení

Datum publikování: 16.1.2015
Budova prošla rekonstrukcí - bylo provedeno kompletní zateplení fasády, vyměněna všechna okna a dveře, včetně střešních oken, byl zateplen strop nad posledním podlažím. V současnosti zbývá dodělat finální strukturní omítka na zateplovací systém na části budovy, provést venkovní obklad nad hlavním vchodem a osadit 1 okno v místě provizorního vstupu do ambulantní části v přízemí.

Předsedou představenstva byl zvolen Tomáš Gottvald

Datum publikování: 13.1.2015
Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s. již má svého předsedu a místopředsedu. Na dnešním zasedání byl předsedou zvolen MUDr. Tomáš Gottvald, jenž je generálním ředitelem společnosti. Jeho náměstek pro řízení a provoz nemocnice ing. Petr Rudzan se stal místopředsedou. Třetím členem představenstva je MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., který je náměstkem generálního ředitele pro řízení zdravotní péče.

Ples lékařů, zdravotníků a záchranářů Pardubického kraje

Datum publikování: 13.1.2015
V pátek 27. února 2015 od 20.00 hodin se v Kongresovém sálu obchodního centra AFI Palace Pardubice uskuteční Ples lékařů, zdravotníků a záchranářů Pardubického kraje. V programu vystoupí skupina Lunetic, kapela Tomas Show Band a Elvis Presley revival, k vidění budou i latinsko-americké tance a připravena je bohatá tombola.

Pět nemocnic v kraji začíná společnou cestu

Datum publikování: 5.1.2015
Se začátkem roku 2015 se na mapě poskytovatelů zdravotní péče objeví nový subjekt. Sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče vzniká nástupnická organizace Nemocnice Pardubického kraje, a. s., která bude k 31. prosinci 2014 zapsána v obchodním rejstříku. Nová společnost s ročním obratem více než 3,5 miliardy korun a se zhruba 4500 zaměstnanci se bude svou velikostí řadit mezi desítku největších nemocnic v zemi.

Línek: Vedení nemocnic bude úspornější

Datum publikování: 18.12.2014
Pardubice - Posledním dnem letošního roku bude dovršena fúze pěti nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji, které budou od 31. prosince zapsány v obchodním rejstříku jako jedna akciová společnost pod názvem Nemocnice Pardubického kraje. Dnes schválila valná hromada také kompletní obsazení správních orgánů a vrcholného managementu společnosti.

Sdělení obchodním partnerům

Datum publikování: 17.12.2014
Dovolujeme si oznámit, že z důvodu fúze sloučením se společností Pardubická krajská nemocnice, a.s. budou k 31. 12. 2014 vymazány z obchodního rejstříku Orlickoústecká nemocnice, a.s., Chrudimská nemocnice, a.s., Svitavská nemocnice, a.s. a Litomyšlská nemocnice, a.s. Veškeré závazky, jmění, práva a povinnosti přechází na nástupnickou společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Anketa „Nejlepší nemocnice“

Datum publikování: 27.11.2014
Litomyšlská nemocnice, a.s. se snaží profilovat jako nemocnice příjemná a bezpečná, kde se ambulantní a hospitalizovaní pacienti i tak cítí. Dlouhodobě se snažíme zaměstnance nemocnice vést k tomu, aby respektovali individuální osobnost člověka, zdravotníky pravidelně školíme v komunikaci, před časem jsme stanovili etický kodex, který se snažíme aktivně naplňovat, máme celý soubor opatření a postupů, kterýma chceme zajistit, aby v nemocnici vládla rodinná atmosféra.

Fúze krajských nemocnic pokračuje podle plánu

Datum publikování: 21.11.2014
Fúze nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje se uskutečňuje podle plánu. Rada Pardubického kraje dnes vzala na vědomí informaci o průběhu fúze a předloží ji k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 11. prosince 2014.

Evropský antibiotický den 18. listopad 2014

Datum publikování: 13.11.2014
Den ochrany antibiotik pro léčbu bakteriálních infekcí. Rezistence bakterií, která ničí účinek antibiotik, je nebezpečím na místní, národní i mezinárodní úrovni. Příčin rezistence je mnoho, mezi nejvýznamnější patří zbytečné podávání antibiotik u virových infekcí.

Gottvald, Ninger a Rudzan povedou Nemocnice Pardubického kraje

Datum publikování: 6.11.2014
Rada Pardubického kraje dnes při jednání Valné hromady Pardubické krajské nemocnice schválila personální obsazení tříčlenného představenstva nástupnické společnosti, tedy Nemocnic Pardubického kraje. K Tomáši Gottvaldovi, už dříve potvrzenému do funkce generálního ředitele, přibudou Vladimír Ninger a Petr Rudzan.
1 2 3 4 5 6 ... 11