Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Anesteziologická část - Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Obecně

Anestezie u operačních výkonů, bolestivých a pro klienta nepříjemných diagnostických výkonů je zajišťována nepřetržitě lékaři ARO oddělení, v průběhu dne se šesti zkušenými anesteziologickými sestrami, ve službě jednou sestrou z lůžkové části ARO.

Pracoviště a přístrojové vybavení

Anestezie je podávána celkovými, centrálními svodnými i regionálními technikami, případně jako analgosedace či anesteziologický dohled (více informací pod odkazem Prováděné typy anestezií) na - v současné době - třech centrálních operačních sálech pro všechny typy operačních výkonů zastoupených operačních oborů. Dále je prováděna krátkodobá ambulantní anestezie pro malé operační výkony na gynekologickém sálku, analgosedace či anestezie na pracovišti gastroenterologie, anestezie na JIP interního oddělení pro kardioverze, v případě nutnosti též anestezie na chirurgické ambulanci ke krátkodobým chirurgickým výkonům. Anesteziolog se též podílí na léčbě pooperační bolesti a některých dalších onemocněních speciálními anesteziologickými technikami (více informací pod odkazem Prováděné typy anestezií).

Na všech operačních sálech jsou umístěný vysoce kvalitní moderní anesteziologické přístroje firmy Dräger - 2 přístroje typu "Julian" a 1 přístroj typu "Primus", s doprovodnou monitorovací technikou, která je součástí přístroje nebo samostatně od firmy "Spacelab". Obojí umožňují kvalitní monitoraci základních životních funkcí (krevní tlak, puls, saturace, EKG a další speciální parametry pro potřebu anesteziologa) a dobrou řiditelnost a tím i bezpečnost anestezie. Pro obtížné zajištění dýchacích cest disponujeme přístrojem pro videolaryngoskopii "Glidescope".

Zobrazit fotografii: centrální operační sál.

centrální operační sál

Zobrazit fotografii: gynekologický sálek.

gynekologický sálek

Zobrazit fotografii: anesteziologický přístroj Dräger Julian + monitor Spacelab.

anesteziologický přístroj Dräger Julian + monitor Spacelab

Zobrazit fotografii: anesteziologický přístroj Dräger Primus.

anesteziologický přístroj Dräger Primus

Zobrazit fotografii: videolaryngoskop Glidescope.

videolaryngoskop Glidescope

Zobrazit fotografii: probouzecí pokoj.

probouzecí pokoj