Rychlý kontakt: 461 655 111
  • +420 461 655 271

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Personální obsazení

Zde se nacházíte: Úvod Oddělení Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

  • Počet lékařů: 1
  • Počet sester: 17 SZP, 9 NZP
  • Umístění oddělení: COS - monoblok 1.patro, CST - monoblok suterén

Centrální operační sály

COS tvoří uzavřený komplement, jehož jádrem jsou 3 operační sály s přilehlými místnostmi. Jsou rozděleny na sál 1. čistý, 2. břišní – pohotovostní, 3. superaseptický – kostní. Zajišťují operativu pro tato oddělení: chirurgické odd., ortopedické odd., oční odd., gynekologicko-porodnické oddělení.

Vybavení operačního sálu umožňuje provádět široké spektrum výkonů:

  • CHIRURGIE: široká škála laparoskopických výkonů, břišní chirurgie, operace varixů, malé operační výkony aj.
  • TRAUMATOLOGIE: osteosyntézy bérce, hlezna, nohy, pažní kosti, předloktí, ruky, femorální hřebování, dlahy DHS, PFN
  • ORTOPEDIE: totální výměny kolenních a kyčelních kloubů, plastiky kolenních vazů, artroskopie, malé ortopedické výkony aj.
  • GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ: císařské řezy, laparoskopické výkony, hysterektomie, diagnostické výkony u sterility aj.
  • OFTALMOLOGIE: operace katarakt, trabekulektomie, iridektomie, perforační poranění oka, ortoptické vady u dětí

Na COS v současné době pracuje 12 SZP a 4 NZP.

Centrální sterilizace

CS byla v roce1995 jednou z prvních centrálních sterilizací v republice. V roce 2003 byla dovybavena prokládacími sterilizátory Sterivap 669, myčkou MIELE a Formomat 349-9.

Úkolem CS je předsterilizační příprava,balení,sterilizace a výdej materiálu.

CS zajišťuje veškerou sterilizaci dezinfekci pro COS, ostatní oddělení v nemocnici, praktické a soukromé lékaře.

CST je pravidelně certifikována správnou diagnostikou vydanou SUKLEM v Praze.

V současné době na CST pracuje 6 SZP a 5 NZP.

Obě oddělení, která jsou spojena v jeden organizovaný celek, jsou po stránce personální i technické schopna zabezpečit i velmi náročné chirurgické zákroky.

COS - chodba
COS - umývárna
COS - sál 3
COS - sál 2
COS - sál 1
COS - laparoskop
COS - sklad
COS - dospávák
COS - společná
CST - příjem
CST - chodba
CST - balení
CST - autoklavy
CST - autoklav
CST - společná