Rychlý kontakt: 461 655 111

Personální obsazení

Zde se nacházíte: Úvod Oddělení Gastroenterologie

Gastroenterologie

  • Počet lékařů: 3
  • Počet sester: 2
  • Umístění oddělení: v suterenu monobloku chirurgických oborů

Endoskopická vyšetření trávícího traktu jsou v Litomyšlské nemocnici, a.s. prováděna od roku 1994.

V roce 2000 vznikla samostatná gastroenterologická ambulance a pracoviště digestivní endoskopie, které jsou od roku 2004 umístěny v suterénu nově rekonstruované budovy chirurgického monobloku.

Náplň činnosti gastroenterologické ambulance spočívá ve vyšetřování, léčbě a dispensarisaci nemocných s chorobami gastrointestinálního traktu.

Na endoskopickém pracovišti jsou prováděny diagnostické a terapeutické výkony na horním a dolním zažívacím traktu (gastroskopie, koloskopie, chromodiagnostika, stavění krvácení, polypektomie).

Pracoviště je od roku 2000 zapojeno do plnění úkolů Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu a spolupracuje se všemi praktickými lékaři regionu.

Ošetření akutních stavů mimo pracovní dobu je zajištěno endoskopickou příslužbou.

V rámci gastroenterologické ambulance provozuje MUDr. Crhová (ARO) ambulanci pro enterální a parenterální výživu. U indikovaných nemocných jsou zaváděny perkutánní endoskopické gastrostomie.