Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Obecné informace Historie nemocnice

Historie nemocnice

Nemocniční a zdravotní péče v Litomyšli má dlouholetou tradici.

První zmínka o zdejším špitále spadá až do roku 1347, kdy se o špitále mluví dokonce již jako o starobylém. Špitál stál na severní straně dnešního Toulovcova náměstí. Neměl ovšem funkci dnešní nemocnice a to i v pozdějších dobách, kdy slouží jako chudobinec a starobinec. Na počátku 15. století špitál plně zabezpečila známá Toulovcova nadace.

Nezávisle na starém městském špitále vznikla roku 1847 městská nemocnice. Byla zřízena v chalupě čp. 393, kterou pro účely městské nemocnice koupil litomyšlský děkan Fr. Paul. Přednost měli ti, kteří pocházeli z Litomyšle. Byla to budova jednopatrová o 8 místnostech s 24 lůžky.

Tyto prostory byly prohlášeny v sedmdesátých letech 19. století za nevyhovující a proto v letech 1873 až 1874 byla okresem a osadou vnitřního města Litomyšle vystavěna nová budova pro veřejnou nemocnici.

Budova jednopatrová, pokrytá břidlicí s popisným číslem 797 byla otevřená 13.7.1874. Měla 76 lůžek s možným rozšířením až na 110 lůžek. Pracovala pod jedním primariátem a dělení pacientů bylo spíše podle pohlaví než podle druhu onemocnění. Tato nemocnice byla základem současné nemocnice.

Budova z roku 1874 byla několikrát upravována a rozšiřována. Později došlo k výstavbě ještě jiných nemocničních pavilonů, takže dnes má nemocnice celkem 9 samostatných budov. V roce 1897 byl postaven infekční pavilon, později správní budova a 1.9.1938 interní pavilon.

Dne 4.10.1947 se začalo se stavbou nového monobloku pro 250 nemocných. Kolem roku 1953 bylo započato budování nemocnice v dnešní konfiguraci.

Roku 1956 se dává do provozu veliký monoblok. Dne 27. října 1956 byla slavnostně otevřena jako Okresní nemocnice. Hlavní pavilon tvoří monoblok, který sdružuje oddělení chirurgie, ženské a porodnické, ortopedické (1.11.1956), oční (1.11.1956), transfusní stanice (1.1.1956), radiodiagnostické oddělení (1956) a v samostatném křídle oddělení dětsko-kojenecké (1.8.1951).

K těmto moderně vybaveným nemocničním objektům přibývá 9.6.1958 ještě pavilón pro patologickou anatomii. Oddělení patologie je nyní zprivatizováno.
Druhým pavilonem bylo vybudováno zázemí pro interní oddělení, neurologii (1.11.1955) a rehabilitaci.
Třetí pavilon vytváří zázemí pro kožní lékařství (9.6.1958) a ošetřovatelská lůžka.

Významným posunem ve zdravotní péči bylo pozdější dovybudování zázemí komplementu, tj. laboratoří OKM od roku 1978 a OKB od roku 1974.

V roce 1972 vybudované anesteziologicko-resuscitační oddělení bez lůžkového zázemí. 16.1.1995 otevřeno lůžkové ARO. Od roku 1991 má Litomyšlská nemocnice vybudovaný systém Rychlé záchranné pomoci, který je součástí ARO.

Po listopadových politických změnách došlo v roce 1993 za přispění města k významné přestavbě operačních sálů s centrální sterilizací v budově monobloku.

V roce 2002 bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí monobloku v hodnotě cca 300 mil. Kč. Tímto způsobem se nemocnice dostane na evropskou úroveň v poskytování zdravotnické péče.

V současné době jsme nemocnicí o dvanácti oborech, máme velmi dobré zázemí v komplementu a odpovídající personální obsazení. V nemocnici působí cca 480 zaměstnanců z toho 64 lékařů starající se o 269 akutních lůžek, 12 ortoptických a 60 lůžek pro dlouhodobě nemocné. Město Litomyšl samo o sobě díky velmi čilému kulturnímu dění dokázalo přilákat vždy intelektuální potenciál, který kvalitní zdravotní péčí vybudoval zdravotnictví v regionu do podoby dnešních dnů. Některé obory, z nichž lze jmenovat oftalmologie, ARO, ortopedie, ortoptika, jsou odděleními s aktivní vědeckou účastí a dále s publikační činností.

Jako nemocnice okresního formátu zastupujeme obory převyšující spádovost okresu (kožní lékařství, neurologie, ortoptika, HTO, IDG a patologie). Od března 2002 probíhala za omezeného provozu rekonstrukce pavilonu operačních oborů, tzv. monobloku. Během 2,5 roku byly plně zrekonstruovány a vybaveny novou přístrojovou technikou lůžková oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnické, oční a ortopedie s ambulantním zázemím, dále došlo k otevření nového gastroenterologického stacionáře, rehabilitace, RDG, centrální sterilizace, dovybavení operačních sálů a lůžkového ARO oddělení. Vznikla taktéž nová mezioborová chirurgická JIP. Celá akce byla dokončena a předána stavební firmou uživateli koncem října 2004.

zpracovala: Iveta Blažejová