Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Hospodářsko technická správa

Vladimír Král
  • Zástupce vedoucího HTS: Ing. Václav Andrle
  • Telefon: +420 736 226 278

Popis zabezpečení činností

Zajištění vnitřního servisu - obecně

Vnitřní servis nemocnice je rozdělen na následující okruhy činností, přičemž každý z nich je realizován pověřeným úsekem.

  • Doprava
  • Servis zdravotní techniky
  • Metrologie
  • Údržba a opravy budov a zařízení
  • Stravování
  • Provozní zajištění

Doprava

Zajišťuje dopravu pro Litomyšlskou nemocnici, a.s., externí lékaře, režijní jízdy, pacientu na vlastní požadavek (placené hotově) a zapůjčuje vozidla pro zaměstnance.

Servis zdravotní techniky

Úsek servisu zdravotní techniky zajišťuje řízení periodické údržby, oprav, nákupu zdravotnických přístrojů a zařízení a evidenci této činnosti ve spolupráci s jednotlivými odděleními.

Metrologie

Zajištění požadavků pravidelných kontrol vybraných zdravotnických prostředků, jejích funkčnosti a stability dle zákona č. 505/1990 Sb..

Údržba a opravy budov a zařízení

Úsek údržby budov a zařízení zajišťuje údržbu všech budov, komunálních zařízení a parkových ploch Litomyšlské nemocnice, a.s.

Stravování

Stravovací úsek zajišťuje stravování pro pacienty Litomyšlské nemocnice, a.s., LDN, personál Litomyšlské nemocnice, a.s. a ostatní strávníky, kteří mají smlouvu o poskytování stravování v našem stravovacím provozu.

Provozní zajištění

Zajišťuje vytápění budov, BOZP, PO, likvidaci odpadů, servis výtahů, technických plynu, elektrických rozvodů.