Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Informatika

RNDr. Vladimír Klusoň
Ing. Vítězslav Vohralík
  • Správce NIS, analýza dat: Ing. Vítězslav Vohralík
  • Telefon: +420 461 655 500
  • Fax: +420 461 611 239
  • E-mail: vitezslav.vohralik@litnem.cz

  • Správce NIS: Ing. Ota Bydžovský
  • Telefon: +420 461 655 501
  • Fax: +420 461 611 239
  • E-mail: ota.bydzovsky@litnem.cz

Oddělení výpočetního střediska zajišťuje provoz nemocničního informačního systému (NIS) Litomyšlské nemocnice, a.s. NIS je v provozu od roku 1994. V současné době je zde napojeno přes 200 počítačových pracovišť. V NIS je nyní provozováno přes 30 odborných subsystémů, navzájem propojených. Jsou to moduly lékařské, ekonomické, obslužné. Jako centrální počítač je instalován 4-procesorový unixový server firmy Sun Microsystems (USA) Enterprice E-450. Jako operační systém je zde Sun Solaris verze 7 a jako databázový stroj je použit Informix verze 7. Jako koncové stanice jsou použity alfanumerické monochromatické terminály WYSE-120 nebo PC různých výkonností.

V rámci rekonstrukce pavilonu monobloku byly v roce 2004 modernizovány i prostředky výpočetní techniky. Taktéž byly vyměněny všechny počítačové zásuvky, které nyní splňují požadavky kategorie "5e". V páteřních rozvodech je přenosová rychlost 1 Gb/s a v horizontálních rozvodech 100 Mb/s.

Umístění: budova kuchyně.