Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Neurologické oddělení

MUDr. Marián Kuchar, PhD.

Jana Findová

 • Zástupce primáře: MUDr. Věra Doležalová
 • Telefon: +420 461 655 322
 • Sekretariát: Věra Šlégrová
 • Telefon: +420 461 655 327
 • Umístění oddělení: budova nové neurologie (monoblok zprava)

Historie neurologického oddělení

Neurologické oddělení v Litomyšli bylo založeno v r. 1956 po postavení dětského pavilonu, kam se dětské oddělení odstěhovalo z pavilonu interního. Neurologické oddělení se tak "rozložilo" na 1.patře stávajícího pavilonu interního. Prvním primářem oddělení byl MUDr. Freyberger E., který přišel z Neurologické kliniky v Plzni. Po jeho úmrtí v r. 1975 převzala primariát oddělení MUDr. Slívová. Od r. 1986 se primářkou oddělení stává MUDr. M. Ludvíková a od r. 2003 MUDr. M. Kuchar, PhD., který přichází z Neurologické kliniky FNsP Bratislava. Dne 29.3.2007 se jako přístavba zrekonstruovaného monobloku otevřel nový moderní pavilon neurologie se samostatnou ambulantní a lůžkovou částí. Dne 29.1.2009 byla do provozu uvedena i samostatní neurologická JIP se 4 moderně vybavenými lůžky.

Oddělení se zapojilo do celostátní sítě zajišťující akutní léčbu cévních mozkových příhod. Od počátku roku 2006 se na oddělení provádí v indikovaných případech akutních cévních mozkových příhod nejmodernější způsob léčby - trombolýza.

Lůžková část

Lůžková část neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. na 30 lůžkách poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou činnost v celém spektru neurologických onemocnění. Dominují především cévní onemocnění mozku a onemocnění páteře. Zajišťuje kompletní vyšetření cerebrospinálního moku u akutních i chronických zánětlivých onemocněních mozku, kupř. roztroušené mozkomíšní sklerózy. Moderní postupy i ve spolupráci s rtg oddělením (kaudální blokády, PRT, a naposled i ozonoterapie) se používají k léčbě vertebrogenních onemocnění i stavů po neúspěšných operacích páteře (FBSS).

Zobrazit fotografii: Pacientský pokoj.

Pacientský pokoj

Zobrazit fotografii: Jídelna pacientů.

Jídelna pacientů

Jednotka intenzivní péče

vedoucí lékař: MUDr. Hánělová Kateřina

V lednu 2009 byla na neurologickém oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. uvedena do provozu Jednotka intenzivní péče se 4 lůžky. Cílem je zahájení adekvátní léčby cévní mozkové příhody doslova v prvních hodinách po vzniku příhody, kdy je možné ještě zachránit určitou část mozku s nedostatečným prokrvením. Cévní mozkové příhody se dnes považují za akutní stavy vyžadující v prvních dnech intenzivní sledování životních funkcí. Pobyt na JIP významně snižuje počet komplikací a ovlivňuje celkový stav po překonání cévní mozkové příhody.

Od r. 2010 je neurologická JIP součástí celostátní sítě 23 Iktových center zajišťujících akutní léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodu, pokud to stav dovoluje i nejmodernější metodou, tzv. trombolýzou.

Zobrazit fotografii: Pacient na JIP.

Pacient na JIP

Zobrazit fotografii: Lůžko JIP.

Lůžko JIP

Ambulantní část

Zajišťuje ambulantní neurologickou péči pacientům se širokého spádového okolí i v akutních případech. Kromě toho poskytuje specializované poradenské služby v ambulancích pro:

 • poruchy hybnosti, zejména Parkinsonovu chorobu, ale i dyskinetické projevy
 • demyelinizační onemocnění
 • záchvatové onemocnění (epilepsie, bolesti hlavy a stavy zavrátí)
 • stavy po cévních mozkových příhodách

V indikovaných případech se pod kontrolou EMG lokálně aplikuje botulotoxin.

Ambulantní péči zajišťuje ambulance přímo v budově nové neurologie. V detašované ambulanci Poličské nemocnice poskytuje v úterý a čtvrtek veškeré ambulantní vyšetření. Neurologické vyšetření v detašované ambulanci v Poličce zajišťují pracovníci neurologického oddělení, čímž je zajištěna kontinuita trvalé neurologické péče o naše pacienty.

Zobrazit fotografii: Čekárna ambulance.

Čekárna ambulance

Zobrazit fotografii: Vstupní recepce.

Vstupní recepce

Ozonoterapie

Bolesti zad se objevují až u 80% lidí, a to bez ohledu na typ jejich práce. Nejčastější příčinou bývá výhřez, tzv. hernie meziobratlové ploténky. Ten vede k výrazným bolestem, ale někdy i k oslabení některých svalů předkolení a zřídka i k poruchám močení. Pokud základní léčba (léky proti bolesti, protibolestivé infuze, rehabilitace) není účinná rozhoduje se o provedení zobrazovacích vyšetření (CT nebo MRI). Nález uvedeného výhřezu s útlakem míšního kořene vede potom ke zvažování chirurgického řešení. Operační zákroky ale z dlouhodobého hlediska nepřinášejí takový efekt, jaký se od nich očekává a asi u 30% operovaných pacientů dochází k recidivám potíží.

Jednou z alternativ tohoto operačního řešení představuje ozonoterapie, která se používá v Evropě více než 20 let. Využívá účinek ozónu na tkáň vyhřezlé ploténky, která tlačí na míšní kořen. Po tomto zákroku dochází ke změnám, kdy se část vyhřezlé tkáně pomalu rozpadá a postupně uklízí, část se vrací na své místo. Tím se odstraní tlak na kořen bez operačního zákroku.

Oznoterapie se v naší nemocnici provádí ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením, jedná se o zákrok ambulantní, není nutná hospitalizace. Pod kontrolou CT se jehla zavede přímo k vyhřezlé ploténce, vpraví se do ní plynová směs s kyslíku. Ozon má na nervový kořen i protibolestivý, protizánětlivý a protiotokový účinek, co vede k i k okamžitému zmírnění bolesti. Po zákroku pacienti začínají již za týden rehabilitovat a dle stavu se vracejí i do práce. Dle zkušeností z početných pracovišť se vyléčí více než 80% pacientů, původně plánovanou operaci muselo podstoupit méně než 5 % pacientů. Dle velikosti výhřezu se zákrok opakuje 2-3 krát.

Kritéria k indikaci ozonoterapie.
Klinické: -bolest v křížové oblasti s propagací do dolní končetiny, neodpovídající na obvyklou léčbu více než 6 týdnů s neurologickými příznaky poškození nervového kořene
Neuroradiologické:
CT a/anebo MRI vyšetření potvrzující výhřez meziobratlové ploténky, který koresponduje s klinickými příznaky pacienta nebo nález zbytků ploténky po chirurgické léčbě nebo recidivujícími výhřezy.

U koho nelze ozonoterapii provést?

 • U těhotných a kojících žen
 • U osob se zvýšenou činností štítné žlázy
 • závažné onemocnění srdce
 • těžká hypertenzní nemoc (tlak nad 200/100)
 • poruchy srážlivosti krve a užívání antikoagulační léčby (hlavně warfarinu)
 • volné fragmenty vyhřezlé ploténky
 • nemocných s infekčními nebo nádorovými nemocemi
 • volnými fragmentami herniovaného disku
 • infarkt myokardu poslední 3 měsíce

Jaké mohou být komplikace zákroku?
Komplikace zákroku jsou obvykle zřídkavé a nezávažné:

 • při vpichu jehly: - krevná sraženina, podráždění nervového kořene s přechodným zvýrazněním bolestí
 • vagová reakce – pocení, pokles tlaku, zpomalení tepové frekvence

Jak se objednat na tento zákrok?
Pac. by měl být vyšetřen svým neurologem, nebo se k vyšetření a příp. indikaci k ozonoterapii objednat na neurologické ambulanci naší nemocnice, přinést by měl nález od svého neurologa a zobrazovací vyšetření (popis anebo CD s obrazovou dokumentací). K neurologickému vyšetření k posouzení vhodnosti ozonoterapie se lze objednat na neurologickou ambulanci - telefon 461655319, k opakování lze přímo i na rtg oddělení -telefon 461655466.

Zobrazit fotografii: Výhřez mezibratlové ploténky.

Výhřez mezibratlové ploténky