Test pro stanovení hladiny IgG tetanových protilátek

K ochraně člověka před vznikem tetanu stačí hladina 0,6 IU/ml antitoxinu v krvi. K jejímu získání se provádí aktivní imunizace osob adsorbovaným toxoidem. Základní imunizace se provádí třemi injekcemi podle očkovacího schématu, imunita je dlouhodobá, přeočkovává se po 10 letech jednou posilující dávkou.

Mladí lidé a děti tvoří dobře antitoxin a nezřídka mají ještě po 10 letech dostatečnou hladinu IgG protilátek v krvi. A naopak nezanedbatelná část starších lidí, a hlavně lidí imunitně oslabených, nevytváří dlouhodobě dostatečnou hladinu.

Stav imunity proti tetanu může být snadno určen užitím moderní ELISA metody pro stanovení IgG tetanových protilátek. Srovnatelnost naměřených hodnot je zajištěna užitím tetanového toxoidu jako antigenu a vyhodnocením v mezinárodních jednotkách (IU/ml). Podle této hladiny IgG protilátek (v IU/ml) lze posoudit, zda imunita je či není dostatečná a zvolit další postup.

Vyhodnocení je shrnuto v následující tabulce:

IU/ml Imunita Doporučené očkování
< 0,1 nedostatečná 3 dávky podle očkovacího schématu
0,1 - 0,5 nedostatečná 1 posilující dávka
0,51 - 1,0 dostatečná kontrola za 2 roky
> 1,1 dlouhodobá kontrola za 10 let