Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Obecné informace Politika jakosti

Politika jakosti

Politika jakosti Litomyšlské nemocnice na období do roku 2017

Vedení Litomyšlské nemocnice, jako součást spojených nemocnic Pardubického kraje, se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie nemocnice a který z ní má vytvořit:

"Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka."

Certifikát akreditace

Jde o kvalitativní neustále probíhající změnu firemní kultury, která pro nás znamená:

KLIENTSKÁ OBLAST

 • Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta.
 • Zabezpečit kvalitní komplexní péči o klienta, její dostupnost v čase a v optimálním rozsahu.
 • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti.

OBLAST INTERNÍCH PROCESŮ

 • Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví.
 • Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech.

ZAMĚSTNANCI

 • Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a přispívají k jejich osobnímu rozvoji.
 • Využívat individuálních schopností zaměstnanců ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice.
 • Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií nemocnice.
 • Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí.
 • Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Chování zaměstnanců vůči všem klientům je stanoveno v etickém kodexu.

VEDENÍ NEMOCNICE

 • Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické postupy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývojové trendy ve společnosti.
 • Usilovat o rovnocenné postavení a partnerskou spolupráci mezi Nemocnicemi Pardubického kraje.
 • Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí.

V Litomyšli, 1. března 2014
Ing. Věroslav Valenta, MBA

Potvrzení o účasti
Certifikát
Spokojenost pacientů - Nejlepší nemocnice kraje 2014
Nejusměvavější nemocnice 2014
Spokojenost zaměstnanců - Nejlepší nemocnice kraje 2014
Spokojenost pacientů - Nejlepší nemocnice 2014
Spokojenost zaměstnanců - Nejlepší nemocnice 2014
Finanční zdraví - Nejlepší nemocnice kraje 2014
Nemocnice ČR 2014 očima pacientů ambulantních
Nemocnice ČR 2014 očima pacientů ambulantních
Nemocnice ČR 2014 očima pacientů hospitalizovaných
Nemocnice ČR 2014 očima pacientů hospitalizovaných
Nemocnice ČR 2014 očima zaměstnanců
Nemocnice ČR 2014 očima zaměstnanců
Nemocnice ČR 2014 finanční zdraví
Nejusměvavější nemocnice ČR 2014
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB
Certifikát akreditace
Nemocnice ČR 2013 očima pacientů ambulantních
Nemocnice ČR 2013 očima pacientů hospitalizovaných
Spokojenost pacientů - Nejlepší nemocnice kraje 2013
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Nemocnice ČR 2012 očima pacientů hospitalizovaných
Nemocnice ČR 2012 očima pacientů zaměstnanců
Certifikát OKB 2012
Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců
Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů
Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců
Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů
Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců
Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů
Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů