Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Politika jakosti

Certifikát akreditace
Certifikát akreditace

Politika jakosti Litomyšlské nemocnice na období do roku 2017

Vedení Litomyšlské nemocnice, jako součást spojených nemocnic Pardubického kraje, se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie nemocnice a který z ní má vytvořit:

"Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka."

Jde o kvalitativní neustále probíhající změnu firemní kultury, která pro nás znamená:

KLIENTSKÁ OBLAST

 • Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta.
 • Zabezpečit kvalitní komplexní péči o klienta, její dostupnost v čase a v optimálním rozsahu.
 • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti.

OBLAST INTERNÍCH PROCESŮ

 • Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví.
 • Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech.

ZAMĚSTNANCI

 • Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a přispívají k jejich osobnímu rozvoji.
 • Využívat individuálních schopností zaměstnanců ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice.
 • Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií nemocnice.
 • Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí.
 • Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Chování zaměstnanců vůči všem klientům je stanoveno v etickém kodexu.

VEDENÍ NEMOCNICE

 • Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické postupy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývojové trendy ve společnosti.
 • Usilovat o rovnocenné postavení a partnerskou spolupráci mezi Nemocnicemi Pardubického kraje.
 • Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí.

V Litomyšli, 1. března 2014
Ing. Věroslav Valenta, MBA