Rychlý kontakt: 461 655 111
 • +420 461 655 465

Personální obsazení

Zde se nacházíte: Úvod Oddělení Radiologické oddělení

Radiologické oddělení

 • Počet lékařů: 5
 • Počet sester: 3
 • Počet laborantů: 8 RA asistentů
 • Umístění oddělení: přístavba k pavilonu monobloku chirurgických oborů

Základním prvkem práce a zdrojem informací radiologického oddělení v Litomyšlské nemocnici, a.s. je zobrazovací činnost.

Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií nejčastěji v podobě ionizujícího záření (skiaskopie, skiagrafie, CT a mammografie) a mechanické energie (ultrazvuk).

V návaznosti na diagnostiku nebo spolu s ní se zabývá i terapií, k jejímuž výkonu je nezbytné užití radiologických prostředků zdravotnické techniky.

Radiologie jako základní klinický lékařský obor zabezpečuje v Litomyšlské nemocnici, a.s. tyto činnosti:

 1. vyšetření skiagrafické - konvenční (klasické) rtg snímkování - pořizovaní snímků rtg zářením
 2. vyšetření skiaskopické - prosvěcování těla rtg zářením
 3. vyšetření CT - vyšetřování pomocí celotělového výpočetního tomografu rtg zářením
 4. mammografické vyšetření - vyšetření prsu rtg zářením
 5. ultrazvukové vyšetření - vyšetření ultrazvukem (není rtg záření)
 6. interpretace získané obrazové dokumentace formou popisu
 7. terapeutické a diagnostické intervenční výkony

Radiologické oddělení zajišťuje nepřetržitou radiodiagnostickou a konziliární sonografickou službu pro všechna lůžková oddělení naší nemocnice a ambulantních lékařů ve spádové oblasti.

Oddělení bylo v roce 2003 kompletně digitalizované (výjimkou je mammografie, která je prováděná klasickým způsobem na rtg film). Tímto se naše pracoviště stalo prvním kompletně digitalizovaným radiologickým pracovištěm v Pardubickém kraji. Díky vzájemnému propojení lékařských přístrojů (skiagrafie, skiaskopie, CT a ultrazvuk) a prohlížecích - diagnostických stanic (počítačů ) do sítě PACS (z angl. Picture Archiving And Communication System - obrázkový archivační a komunikační systém) je možné zpracování, prohlížení a sdílení lékařské digitální obrazové informace t.j. snímků získaných z lékařských přístrojů ve formě dat ve formátu DICOM a dále ze záložních paměťových médií např. CD.

Prohlížecí program, který má lékař radiolog k dispozici umožňuje stahování dat z jednotlivých zobrazovacích modalit, jejich prohlížení, postprocessingové úpravy vč. měření a vkládání grafiky, nabízí histogram denzit, tisk snímků, jejich přeposílání na další pracovní stanice v rámci radiologického oddělení či mezi odděleními v nemocnici a to dle uživatelských potřeb a požadavků, zálohování dat v DICOM formátu na CD, DVD a diskové pole, export dat ve formátech DICOM vč. prohlížeče, dále ve formátech JPEG, BMP nebo GIF, popisování snímkové dokumentace a řadu dalších funkcí.