Rychlý kontakt: 461 655 111
 • +420 461 655 394

Personální obsazení

 • Primář

  MUDr. Markéta Tušlová
  Telefon: +420 461 655 390
 • Vrchní sestra lůžkové části

  Lenka Švábová
  Telefon: +420 461 655 401
 • Vedoucí fyzioterapeutka

  Marcela Králová
  Telefon: +420 461 655 391
 • Sekretariát

  Irena Králová
  Telefon: +420 461 655 394
 • Sekretariát

  Šárka Šplíchalová
  Telefon: +420 461 655 394

Zde se nacházíte: Úvod Oddělení Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

 • Počet lékařů: 3
 • Počet sester: 11
 • Další personál: fyzioterapeutů 13, administrativní pracovnice 1
 • Umístění oddělení: lůžková část: interní pavilon: 1. nadzemní podlaží
  ambulantní část: hlavní budova 1. podzemní podlaží

Léčebná rehabilitace je multidisciplinární obor - komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení funkční zdatnosti jedince. Postiženého na zdraví - ať již se to týká oblasti osobní péče, psychiky či poruchy nejen na úrovni orgánové soustavy, ale i funkce lidského organismu jako celku. Výrazně přispívá ke snížení celkových nákladů na léčbu a návratem pacientů do produktivní sféry.

Léčebná rehabilitace je realizována týmovou prací rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších odborníků na podkladě úzké mezioborové spolupráce zejména pak psychologů, logopedů a sociálních pracovníků.

Na našem oddělení pro ambulantní pacienty a pacienty na lůžkových odděleních nemocnice máme k dispozici rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuty. Po pacienty lůžkového rehabilitačního odd. dále ergoterapeuta, logopeda a psychologa, spolupracujeme se sociální pracovnicí naší nemocnice.

Rehabilitační lékař je specialista k obnově funkcí ztracených úrazem, nemocí, stárnutím či degenerativními změnami nebo funkční poruchou pro dosažení optimální kvality života. Pomáhá ve spolupráci s protetikem a ergoterapeutem vybrat nejvhodnější technickou zdravotnickou pomůcku.

Rehabilitační lékař hodnotí zdravotní stav pacienta a individuální schopnosti komplexně. Pracuje nejen jako specialista na léčení a prevenci poruch pohybového aparátu, ale zabývá se i všemi ostatními poruchami funkce omezujících kvalitu života - rehabilitace kardiovaskulárního systému, dýchacího systému a ostatních vnitřních orgánů. V rámci oboru indikuje léčbu v odborných léčebných ústavech a lázeňskou léčbu.

Ve své práci využívá k léčbě bolesti spektrum léčebných postupů - postupy myoskeletální medicíny, fyzikální léčba atd.

Rehabilitační lékař pracuje jednak samostatně v ambulantním provozu, jednak na lůžkovém odd Zajišťuje péči po akutních stavech - zejména cévní mozkové příhody, náhrady velkých kloubů atd., vč. koordinace spolupráce s ostatními odbornostmi - fyzioterapeut, klinický logoped, klinický psycholog, ergoterapeut, sociální pracovník.

Provoz lékařská rehabilitační ambulance: pro ambulantní pacienty
Pondělí, středa, pátek: dle objednání

Fyzioterapeut na našem oddělení pracuje jednak v ambulantním provozu. Pečuje o pacienty jejichž spektrum nemocí je velmi široké - léčíme pacienty po úrazech, operacích, hlavně pohybového aparátu, pacienty s neurologickými či interními onemocněními, zabýváme se problematikou onemocnění páteře a kloubů, poruchami psychosomatického vývoje dětí a další.

Dále poskytují komplexní rehabilitační léčbu u pacientů hospitalizovaných na lůžkových oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. Fyzioterapeut dochází na lůžková oddělení nemocnice, kde provádí cvičení pacientů především na oddělení ortopedie, neurologie, chirurgie, na interním, ARO a JIP, gynekologickém oddělení.

Pacienti jsou na rehabilitační oddělení přijímáni k ambulantní léčbě dle doporučení praktického nebo odborného lékaře. Pacient je dle požadavku odesílajícího lékaře buď vyšetřen rehabilitačním lékařem, který následně na základě vyšetření indikuje vhodnou rehabilitační léčbu, nebo, pokud je pacient odesílajícím lékařem vybaven "poukazem FT" (nutné vyplnění dle metodik pojišťoven), je tato léčba rozplánována bez dalšího vyšetření rehabilitačním lékařem.

Nově fyzioterapeuté pracují i na oddělení lůžkového rehabilitačního odd., kde jsou hospitalizování zejména pacienti po cévních mozkových příhodách, po náhradách velkých kloubů apod.

Provoz fyzioterapeutické ambulance:
denně: po - čt 6,00- 17,00
út, čt. 6,00 - 17,30
pá 6,00- 15,30
Pacienti se mohou objednat na tel.: 461 655 394.

Ergoterapeut: provádí ergoterapeutická vyšetření a stanovuje léčebné a pomocné postupy. Jeho cílem je dosažení pracovní a každodenní soběstačnosti pacientů s různým typem fyzického, psychického a mentálního postižení. Cílem i prostředkem léčby je aktivita nebo zaměstnání. Ve spolupráci s rehabilitačním lékařem navrhuje pro pacienta vhodné technické zdravotnické pomůcky.

Na našem odd. pracuje ergoterapeut s pacienty hospitalizovanými na lůžkách rehabilitačního odd.

Klinický logoped: se zabývá diagnostikou a terapií vad řeči a komunikačního procesu, zejména u pacientů po cévních mozkových příhodách hospitalizovaných na lůžkovém rehabilitačním odd.

Klinický psycholog: pracuje též u pacientů na lůžkové části rehabilitačního odd. - zabezpečuje psychoterapeutické služby, psychologická vyšetření, zejména u pacientů po cévních mozkových příhodách.

Ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog pracují na našem oddělní jako externí pracovníci.

Na rehabilitačním oddělení je možno kromě procedur hrazených zdravotními pojišťovnami absolovovat procedury bez doporučení lékaře jako přímo hrazené služby dle ceníku placených výkonů.

V těchto případech si pacient vybere sám, jakou léčbu by chtěl. V případě, že požádá o konzultaci lékaře je s pacientem domluven termín návštěvy a tato konzultace je pak zpoplatněna opět dle ceníku výkonů.

Na oddělení je též možno zakoupit dárkové poukázky různých peněžních hodnot a opět je možno využít nabídky přímo hrazených služeb dle ceníku.

Pro pacienty lůžkové části oddělení je také k dispozici ceník přímo hrazených služeb - viz část lůžková - Služby-lůžková část.

Dokumenty ke stažení