Oddělení Text
ARO Pozitivní revers
ARO Informace před výkonem v anestezii - ambulantní výkon
ARO Epidurální analgezie u porodu
ARO Informace před výkonem v anestezii při hospitalizaci
ARO Poučení a souhlas s anestezií u dětí
DEO Poučení a souhlas s hospitalizací
DEO Informovaný souhlas pacienta všeobecně
DEO Informovaný souhlas pacienta pro operaci červovitého přívěsku slepého střeva vydán chir.odd
DEO Informovaný souhlas k endoskopickým vyšetřením vydán gastro poradnou
DEO Informovaný souhlas - oční - operace strabismu, vydáno očním odd.
DEO Informovaný souhlas - oční - operace chalazia, vydáno očním odd.
DEO Revers-informovaný souhlas k otop.operaci,vydáno otop.odd.
DEO Informovaný souhlas a seznámení se s výkonem IVU- i.v- vylučovací urografie,vydáno RTG odd.
DEO-NOV Revers-negativní revers
DEO-NOV Informace a souhlas s prováděním novorozeneckého screeningu
GEA Informovaný souhlas s- gastroskopie
GEA Informovaný souhlas s - kolonoskopie
GEA Informovaný souhlas s - perkutánní endoskopická gastrostomií
GEA Endoskopie horního trávícího ústrojí
GEA Endoskopie dolního trávícího ústrojí
GYN Informovaný souhlas všeobecně
GYN Informovaný souhlas s lékařským vyšetřením,léčbou a operací
GYN Informovaný souhlas laparoskopie
GYN Informovaný souhlas hysteroskopie
GYN Informovaný souhlas abdominální hysterektomie
GYN Informovaný souhlas - indukce
GYN Informovaný souhlas - amniocentéza
GYN Informovaný souhlas - cysta bart. žlázy
GYN Informovaný souhlas - císař. řez
GYN Informovaný souhlas - laparoskopická vaginální hysterektomie
GYN Informovaný souhlas - odstranění anogenitálních bradavic
GYN Informovaný souhlas kyretáž
GYN Informovaný souhlas konizace čípku
GYN Revize dutiny děložní
GYN Informovaný souhlas - sterilizace
GYN Informovaný souhlas - umělé přerušení
GYN Informovaný souhlas - vaginální hysterektomie
HTO Informace o zdravotním stavu - souhlas s genetickým vyšetřením
HTO Informovaný souhlas pacienta před provedením sternální punkce (odběr kostní dřeně z hrudní kosti)
HTO Informovaný souhlas před provedením trepanobiopsie (odběru kostní dřeně z kosti kyčelní)
HTO Informovaný souhlas před podáním transfuze nebo plazmy
HTO Informovaný souhlas - krvácivost
HTO Informovaný souhlas INR
HTO Informace pacienta o pozitivitě HIV
CHIR Informovaný souhlas pacienta všeobecný
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci zlomeniny v oblasti hlezenního kloubu a nohy
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci amputace končetiny
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci křečových žil-varixů
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci zlomeniny horní končetiny
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci kýly
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci červovitého přívěsku slepého střeva
CHIR Informovaný souhlas pacienta k chirurgickým výkonům na tlustém střevě
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci zlomeniny dlouhých kostí dolní končetiny
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci zlomeniny horního konce kosti stehenní
CHIR Informovaný souhlas pacienta operaci žlučníku
CHIR Informovaný souhlas pacienta pro operaci žaludku
INT Informovaný souhlas s elektrickou kardioverzí / úprava srdečního rytmu elektrickým výbojem
INT Informovaný souhlas gastroskopie
INT Informovaný souhlas PEG
INT Informovaný souhlas kolonoskopie
MAMO Informovaný souhlas-punkční biopsie prsu pod ultrazvukovou kontrolou
NEU Informovaný souhlas na kaudální blokádu
NEU Informovaný souhlas na lumbální punkci-jen papírová forma
NEU Informovaný souhlas nemocnice-všeobecný ,k zákroku-trombolýza
NEU Negativní revers
OCN Informovaný souhlas s hospitalizací
OCN Informovaný souhlas s operací katarakta
OCN Informovaný souhlas sukce secundární katarakty
OCN Informovaný souhlas trabekulectomie
OCN Informovaný souhlas bazální iridectomie
OCN Informovaný souhlas ošetření penetrujícího poranění oka
OCN Informovaný souhlas Eviscerace bulbu
OCN Informovaný souhlas Enukleace bulbu
OCN Informovaný souhlas Enukleace - tumorNVG
OCN Informovaný souhlas Laváž přední komory oční
OCN Informovaný souhlas Kožní excize
OCN Informovaný souhlas Ablace pterygia
OCN Informovaný souhlas Klínovitá excize víčka
OCN Informovaný souhlas Excize spojivkového útvaru
OCN Informovaný souhlas Operace strabismu
OCN Informovaný souhlas NdYAG kapsulotomie
OCN Informovaný souhlas Laserová iridotomie (LIRE)
OCN Informovaný souhlas Laserová iridoplastika
OCN Informovaný souhlas Laserová fotokoagulace sítnice
OCN Informovaný souhlas Transsklerální cyklofotokoagulace
OCN Informovaný souhlas Fluorescenční angiografie (FAG)
OCN Informovaný souhlas Průplach slzných cest
OCN Informovaný souhlas Tarzografie
OCN Informovaný souhlas Reimplantace
OCN Informovaný souhlas Laváž-Pk synechioz
OCN Informovaný souhlas Evakuace
OCN Informovaný souhlas Dermatochalasis
ORT Souhlas pacienta s přímou platbou za hospitalizaci na nadstandardním pokoji
ORT Souhlas pacienta s léčením - revers
RHB Informovaný souhlas Rotoped
RHB Informovaný souhlas s - vodoléčba
RHB Informovaný souhlas laser
RHB Informovaný souhlas lymfodrenáž
RHB Informovaný souhlas rotoped
RHB Informovaný souhlas injekce
RDG Informovaný souhlas s podáním jodové kontrastní látky
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem PRT - periradikulární terapie
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem CHLSE - chemická lumbální sympatektomie
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem - perkutánní drenáž tekutinových kolekcí
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem - aspirační biopsie ze štítné žlázy tenkou jehlou
RDG Informovaný souhlas a seznámení s biopsií - odebráním vzorku z jater
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem - drenáž hrudníku
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem - biopsie z uzliny tenkou jehlou
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem - biopsie quick-core-cut jehlou
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem PRT (periradikulární terapie) ozónem
RDG Informovaný souhlas a seznámení s výkonem IVU - i.v. vylučovací urografie
KOZ Informovaný souhlas presoterapie
KOZ Informovaný souhlas se světloléčbou ultrafialov. světlem
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Poučení a souhlas s hospitalizací
Informovaný souhlas LN
Revers