Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Pro veřejnost Seznam informovaných souhlasů

Seznam informovaných souhlasů

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Dětské oddělení

Gastroenterologie

Gynekologické oddělení

Hematologicko-transfusní oddělení

Chirurgické oddělení

Interní oddělení

Kožní oddělení

Mamografie Svitavy - screeningová mamografie

Neurologické oddělení

  • Negativní revers
  • Informovaný souhlas na kaudální blokádu
  • Informovaný souhlas na lumbální punkci - jen papírová forma
  • Informovaný souhlas nemocnice - všeobecný, k zákroku - trombolýza

Oční oddělení

Ortopedické oddělení

Radiologické oddělení

Rehabilitační oddělení

Ostatní

  • Informovaný souhlas LN
  • Poučení a souhlas s hospitalizací
  • Revers
  • Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
  • Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let