V rámci Středoevropské odborné konference "Efektivní nemocnice 2008" – Strategie nemocnic konané v ostravském hotelu Atom byly vyhlášeny výsledky již tradiční ankety "Spokojenost pacientů nemocnic 2008." Do celostátního průzkumu bylo zapojeno více než 13 tis. pacientů nemocnic z celé ČR. Průzkum spokojenosti pacientů nemocnic ČR navazuje na pilotní průzkumy, které byly prováděny v minulém období, a je součástí celostátního projektu měření a porovnávání výkonnosti českých nemocnic. Tento projekt má za cíl pomáhat zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče o pacienty v nemocnicích v ČR ve smyslu ohleduplnosti a porozumění zdravotnického personálu a dodržování kodexu práv pacientů. Respondenti mohli hlasovat formou dotazníků dostupných v nemocnicích nebo na internetu (www.nejlepsi-nemocnice.cz) a to od 1. září do 30. října. V anketě bylo celkem 34 otázek. Účastníci ankety hodnotili jejich pohled na kvalitu péče lékařů a sester nebo kvalitu stravování. Mohli také navrhnout, v čem by se měla nemocnice zlepšit nebo vyzdvihnout, v jakých oblastech je hodnocené zařízení lepší než jiné nemocnice. Litomyšlská nemocnice se v rámci kraje umístnila již po třetí v řadě na prvním místě. V souhrnném řebříčku, včetně fakultních nemocnic, byla Litomyšlská nemocnice hodnocena jako 16. v ČR. Je to ocenění práce všech zaměstnanců nemocnice, kteří se snaží vytvořit v nemocnici rodinnou atmosféru, kde ke kvalitní zdravotní péči nestačí jenom odbornost, ale i příjemné a bezpečné prostředí a respektování individuální osobnosti člověka. Toto uznání naznačuje, že cestu, kterou si nemocnice zvolila, je sice náročná, ale jednoznačně správná a zavazuje nás do budoucna neustále zlepšovat námi poskytované služby. Tohoto ohodnocení si nesmírně vážíme a děkujeme všem svým klientům za důvěru.

přidáno | 26.11.2008