Nemocnice Litomyšl získala titul "Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů." Tuto pilotní akci pořádala nezisková společnost, která se zabývá průzkumem poskytovaných služeb a hodnocením kvality ve zdravotnictví. Anketa byla v tomto rozsahu organizovaná u nás vůbec poprvé a Nemocnice Litomyšl se celkově umístnila v ČR na devátém místě. Je to ocenění práce všech zaměstnanců nemocnice, kteří se snaží vytvořit v nemocnici rodinnou atmosféru, kde ke kvalitní zdravotní péči nestačí jenom odbornost, ale i příjemné a bezpečné prostředí a respektování individuální osobnosti člověka. Toto uznání naznačuje, že cestu, kterou si nemocnice zvolila, je sice náročná, ale jednoznačně správná a zavazuje nás do budoucna neustále zlepšovat námi poskytované služby. Tohoto ohodnocení si nesmírně vážíme a děkujeme všem svým klientům za důvěru.

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů [nové okno]
Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

přidáno | 30.11.2006