Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Obecné informace Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Vedoucího lékaře chirurgie JIP

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice přijme vedoucího lékaře chirurgie JIP.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru, ve kterém je péče poskytována, anesteziolog nebo intenzivista
 • minimálně 8 let praxe v oboru
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce v oboru
 • spolehlivost a časovou flexibilitu, zodpovědnost
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • samostatnou a odpovědnou práci
 • moderní pracovní prostředí
 • možnost odborného růstu
 • možnost ubytování

Kontakt: ředitel MUDr. Miroslav Vlach, e-mail: miroslav.vlach@litnem.cz, +420 461 655 110.

Zástupce primáře očního oddělení

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice přijme zástupce primáře očního oddělení.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru
 • minimálně 8 let praxe v oboru
 • licence ČLK na výkon vedoucí funkce v oboru
 • organizační a řídící schopnosti
 • bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • zkušenosti s operativou předního segmentu

Nabízíme:

 • zajímavou práci na kvalitně vybaveném pracovišti
 • finanční podporu odborného vzdělávání
 • zaměstnanecké benefity
 • možnost ubytování

Kontakt: MUDr. Vladimír Líška, PhD., e-mail: vladimir.liska@litnem.cz, +420 734 570 593.

Neurolog

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře - neurologa se specializovanou způsobilostí v oboru. Nabízíme:

 • dobré mzdové podmínky
 • možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • zajištění ubytování
 • zaměstnanecké benefity, příjemné pracovní prostředí

Nástup dle dohody. Bližší informace podá primář: marian.kuchar@litnem.cz.

Fyzioterapeut/ka

Na rehabilitační oddělení přijmeme fyzioterapeuta/fyzioterapeutku, praxe v oboru vítána. Nabízíme:

 • zajímavou práci
 • podmínky pro další osobní a profesní rozvoj
 • zaměstnanecké benefity
 • týden dovolené navíc
 • možnost ubytování

Bližší informace podá náměstkyně pro OP, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Radiologický asistent

Přijmeme do pracovního poměru na RDG oddělení radiologického asistenta/asistentku. Nabízíme:

 • podmínky pro osobní a profesní rozvoj
 • týden dovolené navíc
 • příspěvek na stravování
 • možnost ubytování

Bližší informace podá náměstkyně pro OP, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Všeobecná sestra

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu všeobecnou sestru do nepřetržitého provozního režimu na lůžková oddělení.
Nabízíme: možnost dalšího odborného růstu, ubytování, zaměstnanecké benefity.
Nástup ihned, případně dle dohody.
Kontakt: hlavní sestra, e-mail svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.
Nabízíme:

 • moderní pracovní prostředí
 • možnost odborného růstu
 • ubytování
 • zaměstnanecké benefity

Nástup ihned nebo dle dohody.
Kontakt: libor.vylicil@litnem.cz.

Lékař absolvent

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře - absolventa se zájmem o obor anesteziologie a intenzivní medicína.
Nabízíme:

 • umožnění získání specializované způsobilosti
 • perspektivní práci a kariérní růst
 • moderní prostředí a přátelský kolektiv
 • zaměstnanecké benefity
 • ubytování

Nástup možný dle dohody.
V případě zájmu kontaktujte primáře oddělení, e-mail: juraj.bona@litnem.cz.

Ergoterapeut

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu ergoterapeuta /i absolventa/.
Zájemcům nabízíme:

 • přátelské neformální pracovní prostředí
 • podporu dalšího vzdělávání v oboru
 • zaměstnanecké benefity /stravování, 5 týdnů dovolené, sleva v ústavní lékárně/
 • možnost ubytování
 • náborový příspěvek 10.000,- Kč

Nástup možný ihned, popřípadě dle dohody.
Kontakt: hlavní sestra, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz

Chirurgické oddělení - lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

Chirurgické oddělení přijme do svého pracovního kolektivu lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru.
Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci na moderně vybaveném oddělení
 • podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
 • možnost ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • přátelský kolektiv

Kontakt: primář MUDr. Marek Serbák, e-mail:marek.serbak@litnem.cz, mob.č. 461 655 170 nebo 461 655 173

Lékař pro rehabilitační oddělení

Litomyšlská nemocnice přijme do pracovního poměru lékaře pro rehabilitační oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru - není podmínkou. Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí, nástup dohodou.
Kontakt: marketa.tuslova@litnem.cz.

Lékař se specializovanou způsobilostí

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu lékaře se specializovanou způsobilostí dle zák. č. 95/2004 Sb.- není podmínkou pro:

 • ortopedické oddělení,
 • antibiotické středisko na oddělení infekční diagnostiky,
 • pro léčebnu dlouhodobě nemocných,
 • neurologické oddělení.

Litomyšlská nemocnice přijme do pracovního poměru lékaře se specializovanou způsobilostí

 • v oboru anesteziologie a intenzivní medicína - bližší informace podá primář MUDr. Juraj Bóna, e-mail: juraj.bona@litnem.cz

Pardubická nemocnice - ředitel/ředitelka ošetřovatelské péče

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele/ředitelky ošetřovatelské péče.

Pracovní náplň:

 • metodické řízení a koordinace činností náměstků ošetřovatelské péče - hlavních sester nemocnic v oblasti poskytování ošetřovatelské péče,
 • řešení systémových otázek poskytování ošetřovatelské péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
 • tvorba a aplikace koncepce ošetřovatelské péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
 • sjednocení metodiky, zavedení a dodržování ošetřovatelských standardů,
 • řízení a dodržování úrovně kvality ošetřovatelské péče v souladu s platnou legislativou,
 • kontrolní činnost v oblasti ošetřovatelské péče.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání magisterského programu zdravotnického zaměření,
 • odborná způsobilost v oboru dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • praxe min. 2 roky v řídících pozicích ve zdravotnictví,
 • specializovaná způsobilost a znalost cizího jazyka (AJ, NJ) výhodou,
 • orientace v právních předpisech týkajících se ošetřovatelské péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita, prezentační dovednosti,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a specializované způsobilosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (max. 2 strany formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – ředitel/ka ošetřovatelské péče" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.

Pardubická nemocnice - vedoucí oddělení interního auditu

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí oddělení interního auditu.

Pracovní náplň:

 • metodické a procesní nastavení funkčního modelu působení interního auditu ve společnosti,
 • plánování interních auditů,
 • provádění auditů např. správnosti a efektivity nastavení procesů ve společnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a zdrojů, funkčního a procesního nastavení systémů práce a organizační struktury, prostředků k ochraně majetku a ověření existence majetku,
 • zpracování analýzy, hodnocení, doporučení a návrhů z provedených auditů,
 • spolupráce při implementaci nových procesů,
 • prověřování funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému zajišťovaného vedoucími zaměstnanci,
 • vyhodnocení adekvátnosti a efektivity řídících a kontrolních mechanismů organizace a kvality výkonu.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání nejlépe ekonomika a management,
 • min. 5 let praxe v oboru,
 • analyticko-syntetické myšlení, výborné komunikační dovednosti, přirozená autorita, schopnost řešit konfliktní situace, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail,
 • výborná znalost práce na PC, zejména s MIS a MS Office,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Informace o pracovních podmínkách:

Pracovní pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti.
Místem výkonu práce jsou Pardubice; požadována je ochota k častým služebním cestám v rámci Pardubického kraje (na jednotlivá pracoviště společnosti).

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Personální oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí oddělení interního auditu" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.

Pardubická nemocnice - vedoucí oddělení řízení kvality

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí oddělení řízení kvality.

Pracovní náplň:

 • metodické řízení a koordinace manažerů kvality na všech pracovištích společnosti,
 • zajištění funkčnosti systému managementu kvality pro kontinuální zvyšování efektivity zdravotní péče,
 • plánování systému managementu kvality,
 • koncepční činnost v procesu kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče,
 • metodické řízení vzdělávání v oblasti systému managementu kvality zdravotní péče,
 • analýza výsledků vnitřních auditů kvality a návrhy systémových opatření,
 • kontrola účinnosti navržených nápravných opatření ke zvýšení kvality péče a bezpečí pacientů,
 • vyhodnocování trendů nežádoucích událostí.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání, nejlépe v oboru managementu či zdravotnictví,
 • min. 3 roky praxe v oboru,
 • pečlivost, systematičnost, analyticko-syntetické myšlení, výborné komunikační dovednosti, přirozená autorita, schopnost řešit konfliktní situace, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail,
 • výborná znalost práce na PC, zejména s MS Office,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Informace o pracovních podmínkách:

Pracovní pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti.
Místem výkonu práce jsou Pardubice; požadována je ochota k častým služebním cestám v rámci Pardubického kraje (na jednotlivá pracoviště společnosti).

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje - jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Personální oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí oddělení řízení kvality" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.