Rychlý kontakt: 461 655 111

Zde se nacházíte: Úvod Obecné informace Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Neurolog

Publikováno: 6.11.2014

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře - neurologa se specializovanou způsobilostí v oboru. Nabízíme:

 • dobré mzdové podmínky
 • možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • zajištění ubytování
 • zaměstnanecké benefity, příjemné pracovní prostředí

Nástup dle dohody. Bližší informace podá primář: marian.kuchar@litnem.cz.

Fyzioterapeut/ka

Publikováno: 12.9.2014

Na rehabilitační oddělení přijmeme fyzioterapeuta/fyzioterapeutku, praxe v oboru vítána. Nabízíme:

 • zajímavou práci
 • podmínky pro další osobní a profesní rozvoj
 • zaměstnanecké benefity
 • týden dovolené navíc
 • možnost ubytování

Bližší informace podá náměstkyně pro OP, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Radiologický asistent

Publikováno: 5.9.2014

Přijmeme do pracovního poměru na RDG oddělení radiologického asistenta/asistentku. Nabízíme:

 • podmínky pro osobní a profesní rozvoj
 • týden dovolené navíc
 • příspěvek na stravování
 • možnost ubytování

Bližší informace podá náměstkyně pro OP, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Všeobecná sestra

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu všeobecnou sestru do nepřetržitého provozního režimu na lůžková oddělení.
Nabízíme: možnost dalšího odborného růstu, ubytování, zaměstnanecké benefity.
Nástup ihned, případně dle dohody.
Kontakt: hlavní sestra, e-mail svetlana.jerabkova@litnem.cz.

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.
Nabízíme:

 • moderní pracovní prostředí
 • možnost odborného růstu
 • ubytování
 • zaměstnanecké benefity

Nástup ihned nebo dle dohody.
Kontakt: libor.vylicil@litnem.cz.

Lékař absolvent

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme lékaře - absolventa se zájmem o obor anesteziologie a intenzivní medicína.
Nabízíme:

 • umožnění získání specializované způsobilosti
 • perspektivní práci a kariérní růst
 • moderní prostředí a přátelský kolektiv
 • zaměstnanecké benefity
 • ubytování

Nástup možný dle dohody.
V případě zájmu kontaktujte primáře oddělení, e-mail: juraj.bona@litnem.cz.

Ergoterapeut

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu ergoterapeuta /i absolventa/.
Zájemcům nabízíme:

 • přátelské neformální pracovní prostředí
 • podporu dalšího vzdělávání v oboru
 • zaměstnanecké benefity /stravování, 5 týdnů dovolené, sleva v ústavní lékárně/
 • možnost ubytování
 • náborový příspěvek 10.000,- Kč

Nástup možný ihned, popřípadě dle dohody.
Kontakt: hlavní sestra, e-mail: svetlana.jerabkova@litnem.cz

Chirurgické oddělení - lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

Publikováno: 1.9.2014

Chirurgické oddělení přijme do svého pracovního kolektivu lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru.
Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci na moderně vybaveném oddělení
 • podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
 • možnost ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • přátelský kolektiv

Kontakt: primář MUDr. Marek Serbák, e-mail:marek.serbak@litnem.cz, mob.č. 461 655 170 nebo 461 655 173

Lékař pro rehabilitační oddělení

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme do pracovního poměru lékaře pro rehabilitační oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru - není podmínkou. Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí, nástup dohodou.
Kontakt: marketa.tuslova@litnem.cz.

Lékař se specializovanou způsobilostí

Publikováno: 1.9.2014

Litomyšlská nemocnice přijme do svého pracovního kolektivu lékaře se specializovanou způsobilostí dle zák. č. 95/2004 Sb.- není podmínkou pro:

 • ortopedické oddělení,
 • antibiotické středisko na oddělení infekční diagnostiky,
 • pro léčebnu dlouhodobě nemocných,
 • neurologické oddělení.

Litomyšlská nemocnice přijme do pracovního poměru lékaře se specializovanou způsobilostí

 • v oboru anesteziologie a intenzivní medicína - bližší informace podá primář MUDr. Juraj Bóna, e-mail: juraj.bona@litnem.cz

Pardubická nemocnice - referent/referentka správy číselníků

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
přijme: referent/referentka správy číselníků.

Náplň práce:

 • komunikace s obchodními partnery v oblasti katalogů,
 • správa číselníků, kooperace s referenty nákupu,
 • kompletní administrace požadavků,
 • správa pozitivních listů v informačních systémech NPK,
 • spoluvytváření jednotné kategorizace dle standardů,
 • třídění položek do předdefinovaných kategorií,
 • likvidace duplicit, čištění názvů, editace.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání,
 • excelentní znalost MS Excel,
 • znalost zdravotnického materiálu výhodou,
 • znalost oboru nákupu (obchodu) výhodou,
 • schopnost analytického myšlení, vysoký stupeň důslednosti v dosahování cílů, preciznost, smysl pro detail,
 • samostatnost, odpovědnost, schopnost týmové práce, komunikativnost, flexibilita.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 7. února 2015.

Pardubická nemocnice - ředitel/ředitelka ošetřovatelské péče

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele/ředitelky ošetřovatelské péče.

Pracovní náplň:

 • metodické řízení a koordinace činností náměstků ošetřovatelské péče - hlavních sester nemocnic v oblasti poskytování ošetřovatelské péče,
 • řešení systémových otázek poskytování ošetřovatelské péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
 • tvorba a aplikace koncepce ošetřovatelské péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
 • sjednocení metodiky, zavedení a dodržování ošetřovatelských standardů,
 • řízení a dodržování úrovně kvality ošetřovatelské péče v souladu s platnou legislativou,
 • kontrolní činnost v oblasti ošetřovatelské péče.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání magisterského programu zdravotnického zaměření,
 • odborná způsobilost v oboru dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • praxe min. 2 roky v řídících pozicích ve zdravotnictví,
 • specializovaná způsobilost a znalost cizího jazyka (AJ, NJ) výhodou,
 • orientace v právních předpisech týkajících se ošetřovatelské péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita, prezentační dovednosti,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a specializované způsobilosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (max. 2 strany formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – ředitel/ka ošetřovatelské péče" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.

Pardubická nemocnice - vedoucí oddělení interního auditu

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí oddělení interního auditu.

Pracovní náplň:

 • metodické a procesní nastavení funkčního modelu působení interního auditu ve společnosti,
 • plánování interních auditů,
 • provádění auditů např. správnosti a efektivity nastavení procesů ve společnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a zdrojů, funkčního a procesního nastavení systémů práce a organizační struktury, prostředků k ochraně majetku a ověření existence majetku,
 • zpracování analýzy, hodnocení, doporučení a návrhů z provedených auditů,
 • spolupráce při implementaci nových procesů,
 • prověřování funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému zajišťovaného vedoucími zaměstnanci,
 • vyhodnocení adekvátnosti a efektivity řídících a kontrolních mechanismů organizace a kvality výkonu.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání nejlépe ekonomika a management,
 • min. 5 let praxe v oboru,
 • analyticko-syntetické myšlení, výborné komunikační dovednosti, přirozená autorita, schopnost řešit konfliktní situace, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail,
 • výborná znalost práce na PC, zejména s MIS a MS Office,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Informace o pracovních podmínkách:

Pracovní pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti.
Místem výkonu práce jsou Pardubice; požadována je ochota k častým služebním cestám v rámci Pardubického kraje (na jednotlivá pracoviště společnosti).

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Personální oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí oddělení interního auditu" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.

Pardubická nemocnice - vedoucí oddělení řízení kvality

Publikováno: 23.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí oddělení řízení kvality.

Pracovní náplň:

 • metodické řízení a koordinace manažerů kvality na všech pracovištích společnosti,
 • zajištění funkčnosti systému managementu kvality pro kontinuální zvyšování efektivity zdravotní péče,
 • plánování systému managementu kvality,
 • koncepční činnost v procesu kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče,
 • metodické řízení vzdělávání v oblasti systému managementu kvality zdravotní péče,
 • analýza výsledků vnitřních auditů kvality a návrhy systémových opatření,
 • kontrola účinnosti navržených nápravných opatření ke zvýšení kvality péče a bezpečí pacientů,
 • vyhodnocování trendů nežádoucích událostí.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání, nejlépe v oboru managementu či zdravotnictví,
 • min. 3 roky praxe v oboru,
 • pečlivost, systematičnost, analyticko-syntetické myšlení, výborné komunikační dovednosti, přirozená autorita, schopnost řešit konfliktní situace, samostatnost, spolehlivost, smysl pro detail,
 • výborná znalost práce na PC, zejména s MS Office,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Informace o pracovních podmínkách:

Pracovní pozice je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti.
Místem výkonu práce jsou Pardubice; požadována je ochota k častým služebním cestám v rámci Pardubického kraje (na jednotlivá pracoviště společnosti).

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje - jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16. února 2015 do 15.00 hodin na adresu: Personální oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí oddělení řízení kvality" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Zimáková, tel. 466 011 302, martina.zimakova@nemocnice-pardubice.cz.

Pardubická nemocnice - vedoucí prádelny

Publikováno: 16.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice
přijme: vedoucí/vedoucího prádelny.

Hlavní pracovní náplň:

 • zajištění provozu prádelny a poskytování komplexních prádelenských služeb,
 • vedení většího počtu zaměstnanců,
 • organizace práce prádelny,
 • příprava podkladů pro nákup pacientského prádla, personálního prádla a chemie pro provoz prádelny,
 • příprava podkladů pro obchodní smlouvy,
 • zpracování podkladů pro cenovou politiku prádelny,
 • zodpovědnost za efektivní řízení a organizaci prádelenského provozu,
 • obchodní činnost (návštěva zákazníků a nabídka služeb).

Požadujeme:

 • splnění podmínek pro odpovědného zástupce na živnostenské oprávnění „Čištění a praní textilu a oděvů",
 • středoškolské vzdělání - výhodou v oboru „chemik prádelen a čistíren", příp. „provozní chemik pro prádelny a čistírny" či „provozní chemie pro průmyslovou chemii či chemicko-technologické procesy", „textilní chemik",
 • praxi v řízení kolektivu obdobného počtu zaměstnanců, praxe v technickém oboru výhodou,
 • znalost příslušných předpisů v tomto oboru, zejména vyhlášky 306/2012 Sb.,
 • řidičský průkaz sk. B.

Písemné přihlášky s životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 30. ledna 2015.

Pardubická nemocnice - technik IT

Publikováno: 16.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
přijme technika IT.

Náplň práce:

 • instalace, správa a servis koncové výpočetní techniky (počítače, notebooky, tiskárny, periferie) a koncových síťových zařízení,
 • řešení závad a problémů ve spolupráci s týmem IT a servisními organizacemi,
 • zajišťování servisního materiálu a vedení skladu servisního materiálu,
 • podpora administrativních činností spojených s péčí o koncovou výpočetní techniku,
 • konzultační služby a podpora pro uživatele výpočetní techniky.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitou,
 • výbornou znalost operačního prostředí počítačů (MS Windows) na administrátorské úrovni,
 • znalost počítačových technologií (HW, SW) se zaměřením na personální počítače a notebooky,
 • dobrou znalost MS Office,
 • základní znalost počítačových sítí,
 • oprávnění pro ŘP sk. B s praktickými zkušenostmi,
 • minimálně pasivní znalost anglického jazyka na úrovni technické dokumentace,
 • výhodou praxe v prostředí MS Active Directory se zaměřením na PC a Group Policy,
 • výhodou platné osvědčení samostatně pracovat na el. zařízeních (vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Informace o pracovních podmínkách:

 • základní pracovní doba 7:00 - 15:30 hod.,
 • možnost pohotovostní služby v mimopracovní době,
 • termín nástupu: ihned, případně dle dohody.
 • místo výkonu práce: Pardubice

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 30. ledna 2015.

Chrudimská nemocnice - technik IT

Publikováno: 16.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Chrudimská nemocnice
přijme technika IT.

Náplň práce:

 • instalace, správa a servis koncové výpočetní techniky (počítače, notebooky, tiskárny, periferie) a koncových síťových zařízení,
 • řešení závad a problémů ve spolupráci s týmem IT a servisními organizacemi,
 • zajišťování servisního materiálu a vedení skladu servisního materiálu,
 • podpora administrativních činností spojených s péčí o koncovou výpočetní techniku,
 • konzultační služby a podpora pro uživatele výpočetní techniky.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitou,
 • výbornou znalost operačního prostředí počítačů (MS Windows) na administrátorské úrovni,
 • znalost počítačových technologií (HW, SW) se zaměřením na personální počítače a notebooky,
 • dobrou znalost MS Office,
 • základní znalost počítačových sítí,
 • oprávnění pro ŘP sk. B s praktickými zkušenostmi,
 • minimálně pasivní znalost anglického jazyka na úrovni technické dokumentace,
 • výhodou praxe v prostředí MS Active Directory se zaměřením na PC a Group Policy,
 • výhodou platné osvědčení samostatně pracovat na el. zařízeních (vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Informace o pracovních podmínkách:

 • základní pracovní doba 7:00 - 15:30 hod.,
 • možnost pohotovostní služby v mimopracovní době,
 • termín nástupu: ihned, případně dle dohody.
 • místo výkonu práce: Chrudim

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 30. ledna 2015.

Pardubická nemocnice - správce pro obor telefonie a mobilní zařízení

Publikováno: 16.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
přijme správce pro obor telefonie a mobilní zařízení.

Náplň práce:

 • správa smluvních vztahů s poskytovateli telefonních služeb,
 • správa telefonních ústředen (analog., digitální) a dalších správa systémů v oblasti telefonie,
 • řízení a spolupráce s technickými pracovníky při údržbě a řešení problémů a závad,
 • správa mobilních komunikačních zařízení (telefony, tablety aj.),
 • spolupráce se servisními organizacemi,
 • spolupráce s nákupem (pořizování přístrojů),
 • údržba pozitivních listů mobilních zařízení aj. (vč. výběru a testování zařízení),
 • řízení metodik a procesů za oblast telefonie (zásady práce, bezpečnost atd.),
 • správa příslušných agend (kontakty, majetek apod.),
 • řízení rozvoje služeb v oblasti telefonie.

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou,
 • zkušenosti s danou technologií, praxe v daném oboru min. 3 roky,
 • znalost anglického jazyka na úrovni základní komunikace a práce s technickou dokumentací.

Informace o pracovních podmínkách:

 • místo výkonu práce: Pardubice,
 • termín nástupu: ihned, případně dle dohody.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 26. ledna 2015.

Pardubická nemocnice - referent/referentka controllingu

Publikováno: 16.1.2015

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice
přijme referenta/referentku controllingu.

Náplň práce:

 • sledování a zpracování ekonomických výstupů,
 • analýzy a vyhodnocování ekonomických ukazatelů a činností společnosti,
 • analýzy měsíčních účetních závěrek,
 • reporting ekonomickému řediteli,
 • zpracování vnitropodnikových kalkulací,
 • spolupráce na tvorbě metodických pokynů a interních předpisů.

Požadujeme:

 • VŠ ekonomického směru,
 • min. 5letá praxe v oboru (nejlépe finanční analýzy a controlling),
 • vynikající orientace ve finančním a vnitropodnikovém účetnictví,
 • vynikající znalost MS Excel,
 • základní orientace v daňové legislativě,
 • dobré komunikační dovednosti,
 • řidičský průkaz sk. B.

Informace o pracovních podmínkách:

 • pracovní poměr v plném úvazku – zástup za dlouhodobou nepřítomnost zaměstnance
 • termín nástupu: ihned, případně dle dohody.
 • místo výkonu práce: Pardubice

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na mailovou adresu zamestnani@nempk.cz nejpozději do 7. února 2015.

Pardubická nemocnice - vrchní sestra Psychiatrického oddělení

Publikováno: 14.1.2015

Pardubická nemocnice vypisuje výběrové řízení na pozici: Vrchní sestra Psychiatrického oddělení. Požadavky:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. § 5, VŠ výhodou
 • specializovaná způsobilost v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • minimálně 5 let praxe v oboru
 • trestní bezúhonnost
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, ověřenými kopiemi kvalifikačních dokladů, výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), koncepcí řízení pracoviště a souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 6. února 2015 na adresu: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., personální oddělení, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

Výběrové řízení na pozici „ředitele Pardubické nemocnice“

Publikováno: 6.1.2015

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Pardubické nemocnice, jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání nejlépe lékařského zaměření,
 • praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení,
 • znalost organizace a financování zdravotní péče,
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) v minimální úrovni B2 a výše výhodou,
 • orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele nemocnice ne starší než 2 měsíce,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje Pardubické nemocnice (max. 4 stran formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 23. ledna 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel Pardubické nemocnice“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v měsících lednu a únoru 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Eva Mojžíšková, 466 01 1301, eva.mojziskova@nemocnice-pardubice.cz

Výběrové řízení na pozici „ředitele Chrudimské nemocnice“

Publikováno: 6.1.2015

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Chrudimské nemocnice, jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání nejlépe lékařského zaměření,
 • praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení,
 • znalost organizace a financování zdravotní péče,
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) v minimální úrovni B2 a výše výhodou,
 • orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele nemocnice ne starší než 2 měsíce,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje Chrudimské nemocnice (max. 4 stran formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 23. ledna 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel Chrudimské nemocnice“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v měsících lednu a únoru 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Eva Mojžíšková, 466 01 1301, eva.mojziskova@nemocnice-pardubice.cz