Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Systém řízení jakosti

Litomyšlská nemocnice, a.s. je akreditovanou nemocnicí.

Certifikát o udělení akreditace

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - IDG

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - IDG

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - OKB

Osvědčení o registraci
NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - HTO

Certifikát OKB 2012 Certifikát OKB 2012

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - HTO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG Osvědčení o splnění podmínek Auditu I - IDG

Titul Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2011 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2011 očima pacientů Nemocnice ČR 2011 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2010 očima zaměstnanců

Titul Nemocnice ČR 2009 očima pacientů Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2009 očima zaměstnanců Nemocnice ČR 2009 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů Titul Nemocnice ČR 2008 očima pacientů

Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj Titul Nemocnice ČR 2007 očima pacientů - Pardubický kraj

Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů
Titul Nemocnice Pardubického kraje 2006 očima pacientů

Certifikát ISO 9001:2009 certifikát ISO 9001:2009


Vzdělávání

IX. Mezioborová konference Litomyšlské nemocnice, a.s. – 12. 10. 2013; Výstavní sál zámeckého pivovaru v Litomyšli.

Téma: Právo a etika v léčebně-ošetřovatelské péči.
Chirurgie a ortopedie.

Dovolujeme si Vás pozvat na IX. Mezioborovou konferenci LN konanou v sobotu 12. 10. 2013 v prostorách Výstavního sálu zámeckého pivovaru v Litomyšli. Účastníkům budou uděleny kreditní body.

Akce je kapacitně omezena.

Seminární poplatek:
200,- Kč vč. DPH uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 184152841/0600, jako variabilní symbol uvádějte prvních šest čísel rodného čísla účastníka. V případě hromadné platby informujte o této skutečnosti Veroniku Neugebauerovou.
Platba na místě 400,- Kč.

Storno poplatek:
V případě stornování přihlášky v době kratší než 7 dní před začátkem konference je výše manipulačního poplatku 200,- Kč. Zastoupení účastníka je možné.

Přihláška:
Z důvodu naplnění kapacity přednáškového sálu již není možné se přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní adresa:
Litomyšlská nemocnice, a.s.; Veronika Neugebauerová; J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
tel.: 461 655 112 nebo 605 318 658; email: neugebauerova@litnem.cz

Program konference

8,00 – 8,20 Prezence účastníků

8,20 – 8,30 Slavnostní zahájení

1.) Legislativní změny – Mgr. Barbora Švecová Vylíčilová

2.) Identifikace a sledování nozokomiálních infekcí  prostřednictvím SW nástrojů – MUDr. Hana Podivínská, Michal Janeček

10,00 – 10,15 Coffee Break

3.) Cholecystolithiasa – důvod k operaci? – MUDr. Libor Krček

4.) Ošetření kýl na našem pracovišti – MUDr. Michal Vlach

5.) Možnosti ošetření úrazů na chirurgickém odd. Litomyšlské nemocnice – MUDr. Martin Mazal

6.) Příprava pacienta na operační výkon s diagnózou ileus – Michaela Šmejkalová, Ludmila Kopecká

7.) Předoperační a pooperační péče o pacienty se zlomeninou dolní končetiny – Anna Krátká, Kateřina Plchová

12,30 – 13,30 Oběd

8.) Léčba rhizartrózy – MUDr.Jiří Vospěl

9.) Komplikace ortopedické léčby – MUDr. Vít Heblt

10.) Rázová vlna v léčbě poruch pohybového ústrojí – MUDr. Ivana Dostálová

11.) Artroskopie ramena – MUDr. Roman Hanák

12.) Léčba artrózy z pohledu ortopeda – MUDr. Miroslav Vlach

13.) Varia a diskuze

15,30 – 16,30 neformální jednání, závěr

Dokumenty ke stažení

Tip pro stažení souboru na disk: klikněte na název dokumentu pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako ...". V dalším okně vyberte místo na disku, kam chcete soubor uložit.