Komise pro LPP

 • prim. MUDr. Juraj Bóna
 • prim. MUDr. Milan Dunaj
 • prim. MUDr. Marek Serbák

Tato komise je nejvyšší odborný orgán nemocnice. Odpovídá za kvalitu léčby, řešení odborných stížností, navrhuje nápravná a preventivní opatření řediteli nemocnice.

Organizační garanti jednotlivých skupin oborů vedou metodicky a přenášejí informace pro tyto primariáty:

prim. MUDr. Jana Janečková

 • IDG
 • HTO
 • OKB

prim. MUDr. Milan Dunaj

 • gastro-enterologickou ambulanci
 • dětské oddělení
 • interní oddělení
 • kožní oddělení
 • neurologické oddělení
 • LDN

prim. MUDr. Marek Serbák

 • ARO
 • gynekologické oddělení
 • chirurgické oddělení
 • mezioborová chir. JIP
 • oční oddělení
 • operační sály a centrální sterilizace
 • rehabilitační oddělení
 • ortopedické oddělení
 • RDG